Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/2509(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0098/2019

Внесени текстове :

B8-0098/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 12/02/2019 - 9.14
CRE 12/02/2019 - 9.14
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0075

Протокол
Вторник, 12 февруари 2019 г. - СтрасбургОкончателна версия

9.14. Стратегии за интегриране на ромите (гласуване)
CRE

Изявления на Съвета и на Комисията: Стратегии за интегриране на ромите (2019/2509(RSP))

Разискването се състоя на 30 януари 2019 г. (точка 27 от протокола от 30.1.2019 г.).

Предложение за резолюция, внесено на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Lívia Járóka и Roberta Metsola, от името на групата PPE, Soraya Post, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Dietmar Köster и Ana Gomes, от името на групата S&D, Branislav Škripek, от името на групата ECR, Cecilia Wikström, Ivo Vajgl и Fredrick Federley, от името на групата ALDE, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Ángela Vallina, Barbara Spinelli, Kostadinka Kuneva и Kostas Chrysogonos, от името на групата GUE/NGL, Romeo Franz, Bodil Valero, Philippe Lamberts, Bart Staes, Jordi Solé, Ernest Urtasun, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Monika Vana и Sven Giegold, от името на групата Verts/ALE, относно необходимостта от подобрена стратегическа рамка на ЕС за националните стратегии за приобщаване на ромите за периода след 2020 г. и за засилване на борбата срещу антиромските настроения (2019/2509(RSP)) (B8-0098/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2019)0075)

Изказвания

Anna Maria Corazza Bildt, за да предложи устно изменение на параграф 3. Изменението е възприето.

Последно осъвременяване: 12 юни 2019 г.Правна информация