Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2019/2509(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0098/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0098/2019

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 12/02/2019 - 9.14
CRE 12/02/2019 - 9.14
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0075

Pöytäkirja
Tiistai 12. helmikuuta 2019 - StrasbourgLopullinen painos

9.14. Romanien integrointistrategiat (äänestys)
CRE

Neuvoston ja komission julkilausumat: Romanien integrointistrategiat (2019/2509(RSP))

Keskustelu käytiin 30. tammikuuta 2019 (istunnon pöytäkirja 30.1.2019, kohta 27).

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

—   Lívia Járóka ja Roberta Metsola PPE-ryhmän puolesta, Soraya Post, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Dietmar Köster ja Ana Gomes S&D-ryhmän puolesta, Branislav Škripek ECR-ryhmän puolesta, Cecilia Wikström, Ivo Vajgl ja Fredrick Federley ALDE-ryhmän puolesta, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Ángela Vallina, Barbara Spinelli, Kostadinka Kuneva ja Kostas Chrysogonos GUE/NGL-ryhmän puolesta, Romeo Franz, Bodil Valero, Philippe Lamberts, Bart Staes, Jordi Solé, Ernest Urtasun, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Monika Vana ja Sven Giegold Verts/ALE-ryhmän puolesta tarpeesta laatia vahvistettu vuoden 2020 jälkeinen EU:n strateginen puitekehys romanien osallisuutta edistäville kansallisille strategioille ja tehostaa romanivastaisuuden torjuntaa (2019/2509(RSP)) (B8-0098/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 14)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0075)

Puheenvuoro:

Anna Maria Corazza Bildt esittääkseen suullisen tarkistuksen 3 kohtaan. Tarkistus hyväksyttiin.

Päivitetty viimeksi: 5. elokuuta 2019Oikeudellinen huomautus