Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2019/2509(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B8-0098/2019

Ingediende teksten :

B8-0098/2019

Debatten :

Stemmingen :

PV 12/02/2019 - 9.14
CRE 12/02/2019 - 9.14
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0075

Notulen
Dinsdag 12 februari 2019 - StraatsburgDefinitieve uitgave

9.14. Strategieën voor de integratie van de Roma (stemming)
CRE

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Strategieën voor de integratie van de Roma (2019/2509(RSP))

Het debat heeft plaatsgevonden op30 januari 2019 (punt 27 van de notulen van 30.1.2019).

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Lívia Járóka en Roberta Metsola, namens de PPE-Fractie, Soraya Post, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Dietmar Köster en Ana Gomes, namens de S&D-Fractie, Branislav Škripek, namens de ECR-Fractie, Cecilia Wikström, Ivo Vajgl en Fredrick Federley, namens de ALDE-Fractie, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Ángela Vallina, Barbara Spinelli, Kostadinka Kuneva en Kostas Chrysogonos, namens de GUE/NGL-Fractie, Romeo Franz, Bodil Valero, Philippe Lamberts, Bart Staes, Jordi Solé, Ernest Urtasun, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Monika Vana en Sven Giegold, namens de Verts/ALE-Fractie, over de behoefte aan een versterkt strategisch EU-kader voor de nationale strategieën voor integratie van de Roma voor de periode na 2020 en intensivering van de bestrijding van zigeunerhaat (2019/2509(RSP)) (B8-0098/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0075)

Het woord werd gevoerd door:

Anna Maria Corazza Bildt, om een mondeling amendement op paragraaf 3 in te dienen. Dit amendement werd in aanmerking genomen.

Laatst bijgewerkt op: 5 augustus 2019Juridische mededeling