Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2019/2509(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0098/2019

Texte depuse :

B8-0098/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 12/02/2019 - 9.14
CRE 12/02/2019 - 9.14
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0075

Proces-verbal
Marţi, 12 februarie 2019 - StrasbourgEdiţie definitivă

9.14. Strategii de integrare a romilor (vot)
CRE

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Strategii de integrare a romilor (2019/2509(RSP))

Dezbaterea a avut loc la 30 ianuarie 2019 (punctul 27 al PV din 30.1.2019).

Propunere de rezoluție depusă, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Lívia Járóka și Roberta Metsola, în numele Grupului PPE, Soraya Post, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Dietmar Köster și Ana Gomes, în numele Grupului S&D, Branislav Škripek, în numele Grupului ECR, Cecilia Wikström, Ivo Vajgl și Fredrick Federley, în numele Grupului ALDE, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Ángela Vallina, Barbara Spinelli, Kostadinka Kuneva și Kostas Chrysogonos, în numele Grupului GUE/NGL, Romeo Franz, Bodil Valero, Philippe Lamberts, Bart Staes, Jordi Solé, Ernest Urtasun, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Monika Vana și Sven Giegold, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la necesitatea de a consolida cadrul strategic al UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor post-2020 și de a intensifica lupta împotriva atitudinilor negative față de romi (2019/2509(RSP)) (B8-0098/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0075)

Intervenții

Anna Maria Corazza Bildt, pentru a propune un amendament oral la punctul 3. Amendamentul a fost admis.

Ultima actualizare: 5 august 2019Notă juridică