Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/2509(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0098/2019

Ingivna texter :

B8-0098/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 12/02/2019 - 9.14
CRE 12/02/2019 - 9.14
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2019)0075

Protokoll
Tisdagen den 12 februari 2019 - StrasbourgSlutlig utgåva

9.14. Strategier för integration av romer (omröstning)
CRE

Uttalanden av rådet och kommissionen: Strategier för integration av romer (2019/2509(RSP))

Debatten hade ägt rum den 30 januari 2019 (punkt 27 i protokollet av den 30.1.2019).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Lívia Járóka och Roberta Metsola, för PPE-gruppen, Soraya Post, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Dietmar Köster och Ana Gomes, för S&D-gruppen, Branislav Škripek, för ECR-gruppen, Cecilia Wikström, Ivo Vajgl och Fredrick Federley, för ALDE-gruppen, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Ángela Vallina, Barbara Spinelli, Kostadinka Kuneva och Kostas Chrysogonos, för GUE/NGL-gruppen, Romeo Franz, Bodil Valero, Philippe Lamberts, Bart Staes, Jordi Solé, Ernest Urtasun, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Monika Vana och Sven Giegold, för Verts/ALE-gruppen, om behovet av en förstärkt strategisk EU-ram för nationella strategier för integrering av romer efter 2020 och kraftfullare åtgärder mot antiziganism (2019/2509(RSP)) (B8-0098/2019)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0075)

Inlägg:

Anna Maria Corazza Bildt, som lade fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 3. Detta ändringsförslag beaktades.

Senaste uppdatering: 5 augusti 2019Rättsligt meddelande