Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 12 februari 2019 - StrasbourgSlutlig utgåva

10. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

Rekommendation João Ferreira - A8-0030/2019
Clara Aguilera, Daniel Hannan och Seán Kelly

Betänkande José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra - A8-0064/2019
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias, Andrejs Mamikins och Jiří Pospíšil

Betänkande Alain Cadec - A8-0310/2018
Rupert Matthews, Clara Aguilera och Seán Kelly

Betänkande Elisabetta Gardini - A8-0180/2018
Stefano Maullu, Notis Marias och José Inácio Faria

Betänkande Simona Bonafè - A8-0044/2019
Igor Šoltes, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias och Momchil Nekov

Strategier för integration av romerB8-0098/2019
Stefano Maullu, Michaela Šojdrová, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Dobromir Sośnierz och Stanislav Polčák

Betänkande Maite Pagazaurtundúa - A8-0041/2019
Adam Szejnfeld och Francis Zammit Dimech

Betänkande Alain Lamassoure - A8-0038/2019
Andrejs Mamikins

Betänkande Barbara Spinelli - A8-0051/2019
Michaela Šojdrová och Andrejs Mamikins

Betänkande Paulo Rangel - A8-0050/2019
Adam Szejnfeld

Betänkande Ashley Fox - A8-0019/2019
Alex Mayer, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Seán Kelly och Dobromir Sośnierz

Betänkande Jytte Guteland - A8-0045/2019
Xabier Benito Ziluaga, Rupert Matthews, Michaela Šojdrová, Igor Šoltes, Momchil Nekov och Stanislav Polčák

Betänkande Ivo Belet - A8-0046/2019
Urszula Krupa, Jeroen Lenaers, Pirkko Ruohonen-Lerner och Momchil Nekov.

Senaste uppdatering: 5 augusti 2019Rättsligt meddelande