Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 12. února 2019 - ŠtrasburkKonečné znění

18. Rozprava s předsedou vlády Italské republiky Giuseppem Contem o budoucnosti Evropy (rozprava)
CRE

Rozprava s předsedou vlády Italské republiky Giuseppem Contem o budoucnosti Evropy (2019/2533(RSP))

Předseda rozpravu uvedl krátkým prohlášením.

Vystoupil Giuseppe Conte (předseda vlády Italské republiky).

Vystoupil Jyrki Katainen (místopředseda Komise).

Vystoupili: Manfred Weber za skupinu PPE, Udo Bullmann za skupinu S&D, Raffaele Fitto za skupinu ECR, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, Eleonora Forenza za skupinu GUE/NGL, Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE, Laura Agea za skupinu EFDD, Mara Bizzotto za skupinu ENF, a Steven Woolfe – nezařazený poslanec.

Vystoupil Giuseppe Conte.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Lara Comi, Sylvie Guillaume, Bernd Lucke, Ana Miranda, Mario Borghezio, Udo Voigt, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Renaud Muselier, Patrizia Toia, Paulo Rangel, Barbara Spinelli, Massimiliano Salini, Daniele Viotti, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Herbert Dorfmann, Marc Tarabella, Salvatore Cicu, Mercedes Bresso, Anna Maria Corazza Bildt a Igor Šoltes.

Vystoupil Giuseppe Conte.

Rozprava skončila.

PŘEDSEDNICTVÍ: Bogusław LIBERADZKI
místopředseda

Poslední aktualizace: 5. srpna 2019Právní upozornění