Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 12 februarie 2019 - Strasbourg

18. Dezbatere cu Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Italiene, Giuseppe Conte, privind viitorul Europei (dezbatere)
CRE

Dezbatere cu președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Italiene, Giuseppe Conte, privind viitorul Europei (2019/2533(RSP))

Președintele a făcut o scurtă declarație pentru a introduce dezbaterea.

A intervenit Giuseppe Conte (președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Italiene).

A intervenit Jyrki Katainen (vicepreședinte al Comisiei).

Au intervenit Manfred Weber, în numele Grupului PPE, Udo Bullmann, în numele Grupului S&D, Raffaele Fitto, în numele Grupului ECR, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, Eleonora Forenza, în numele Grupului GUE/NGL, Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, Laura Agea, în numele Grupului EFDD, Mara Bizzotto, în numele Grupului ENF, și Steven Woolfe, neafiliat.

A intervenit Giuseppe Conte.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Lara Comi, Sylvie Guillaume, Bernd Lucke, Ana Miranda, Mario Borghezio, Udo Voigt, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Renaud Muselier, Patrizia Toia, Paulo Rangel, Barbara Spinelli, Massimiliano Salini, Daniele Viotti, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Herbert Dorfmann, Marc Tarabella, Salvatore Cicu, Mercedes Bresso, Anna Maria Corazza Bildt și Igor Šoltes.

A intervenit Giuseppe Conte.

Dezbaterea s-a încheiat.

A PREZIDAT: Bogusław LIBERADZKI
Vicepreședinte

Ultima actualizare: 5 august 2019Notă juridică