Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/0403(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A8-0020/2019

Debatten :

PV 12/02/2019 - 20
CRE 12/02/2019 - 20

Stemmingen :

PV 13/02/2019 - 8.10

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0092

Notulen
Dinsdag 12 februari 2019 - StraatsburgDefinitieve uitgave

20. Vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore *** - Vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore (resolutie) - Investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore *** - Investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore (resolutie) - Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore *** - Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore (resolutie) (debat)
CRE

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Singapore [07971/2018 - C8-0446/2018 - 2018/0093(NLE)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: David Martin (A8-0053/2019)

Verslag met een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Singapore [2018/0093M(NLE)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: David Martin (A8-0048/2019)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Singapore, anderzijds. [07979/2018 - C8-0447/2018 - 2018/0095(NLE)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: David Martin (A8-0054/2019)

Verslag met een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Singapore, anderzijds [2018/0095M(NLE)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: David Martin (A8-0049/2019)

Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Unie van de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Singapore, anderzijds [15375/2018 - C8-0026/2019- 2018/0403(NLE)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Antonio López-Istúriz White (A8-0020/2019)

Verslag met een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de ondertekening namens de Europese Unie van de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Singapore, anderzijds [2018/0403M(NLE)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Antonio López-Istúriz White (A8-0023/2019)

David Martin en Antonio López-Istúriz White lichten de aanbevelingen en de verslagen toe.

Het woord wordt gevoerd doorCecilia Malmström (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Seán Kelly, namens de PPE-Fractie, Alessia Maria Mosca, namens de S&D-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Ramon Tremosa i Balcells, namens de ALDE-Fractie, Anne-Marie Mineur, namens de GUE/NGL-Fractie, Reinhard Bütikofer, namens de Verts/ALE-Fractie, Tiziana Beghin, namens de EFDD-Fractie, France Jamet, namens de ENF-Fractie, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Karoline Graswander-Hainz, Jan Zahradil, Marietje Schaake, Emmanuel Maurel, Yannick Jadot, William (The Earl of) Dartmouth, Oscar Lancini, David McAllister, Joachim Schuster, Bill Etheridge, Jacques Colombier, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jude Kirton-Darling, Daniel Caspary, Pedro Silva Pereira, Christofer Fjellner, Neena Gill, Jarosław Wałęsa en Francisco Assis.

VOORZITTER: Pavel TELIČKA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Alojz Peterle, Andrejs Mamikins, Bogdan Andrzej Zdrojewski en Cristian-Silviu Buşoi.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Nicola Caputo en Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström en David Martin.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.6 van de notulen van 13.2.2019, punt 8.7 van de notulen van 13.2.2019, punt 8.8 van de notulen van 13.2.2019, punt 8.9 van de notulen van 13.2.2019, punt 8.10 van de notulen van 13.2.2019 en punt 8.11 van de notulen van 13.2.2019.

Laatst bijgewerkt op: 5 augustus 2019Juridische mededeling