Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/0403(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

A8-0020/2019

Dezbateri :

PV 12/02/2019 - 20
CRE 12/02/2019 - 20

Voturi :

PV 13/02/2019 - 8.10

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0092

Proces-verbal
Marţi, 12 februarie 2019 - Strasbourg

20. Acordul de liber schimb între UE și Singapore *** - Acordul de liber schimb între UE și Singapore (rezoluție) - Acordul de protecție a investițiilor între UE și Singapore *** - Acordul de protecție a investițiilor între UE și Singapore (rezoluție) - Acordul de parteneriat și cooperare dintre UE și Singapore *** - Acordul de parteneriat și cooperare dintre UE și Singapore (rezoluție) (dezbatere)
CRE

Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea unui acord de liber schimb între Uniunea Europeană și Republica Singapore [07971/2018 - C8-0446/2018 - 2018/0093(NLE)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportor: David Martin (A8-0053/2019)

Raport conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de liber schimb între UE și Singapore [2018/0093M(NLE)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportor: David Martin (A8-0048/2019)

Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de protecție a investițiilor încheiat între UE și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte [07979/2018 - C8-0447/2018 - 2018/0095(NLE)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportor: David Martin (A8-0054/2019)

Raport conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea în numele Uniunii Europene a Acordului de protecție a investițiilor încheiat între UE și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte [2018/0095M(NLE)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportor: David Martin (A8-0049/2019)

Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea în numele Uniunii Europene a Acordului de parteneriat și cooperare încheiat între UE și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte [15375/2018 - C8-0026/2019- 2018/0403(NLE)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Antonio López-Istúriz White (A8-0020/2019)

Raport conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea în numele Uniunii Europene a Acordului de parteneriat și cooperare dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte [2018/0403M(NLE)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Antonio López-Istúriz White (A8-0023/2019)

David Martin și Antonio López-Istúriz White își prezintă recomandările și rapoartele.

A intervenit Cecilia Malmström (membră a Comisiei).

Au intervenit Seán Kelly, în numele Grupului PPE, Alessia Maria Mosca, în numele Grupului S&D, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, Ramon Tremosa i Balcells, în numele Grupului ALDE, Anne-Marie Mineur, în numele Grupului GUE/NGL, Reinhard Bütikofer, în numele Grupului Verts/ALE, Tiziana Beghin, în numele Grupului EFDD, France Jamet, în numele Grupului ENF, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Karoline Graswander-Hainz, Jan Zahradil, Marietje Schaake, Emmanuel Maurel, Yannick Jadot, William (The Earl of) Dartmouth, Oscar Lancini, David McAllister, Joachim Schuster, Bill Etheridge, Jacques Colombier, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jude Kirton-Darling, Daniel Caspary, Pedro Silva Pereira, Christofer Fjellner, Neena Gill, Jarosław Wałęsa și Francisco Assis.

A PREZIDAT: Pavel TELIČKA
Vicepreședinte

Au intervenit Alojz Peterle, Andrejs Mamikins, Bogdan Andrzej Zdrojewski și Cristian-Silviu Buşoi.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Nicola Caputo și Notis Marias.

Au intervenit Cecilia Malmström și David Martin.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.6 al PV din 13.2.2019, punctul 8.7 al PV din 13.2.2019, punctul 8.8 al PV din 13.2.2019, punctul 8.9 al PV din 13.2.2019, punctul 8.10 al PV din 13.2.2019 și punctul 8.11 al PV din 13.2.2019.

Ultima actualizare: 5 august 2019Notă juridică