Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0403(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A8-0020/2019

Rozpravy :

PV 12/02/2019 - 20
CRE 12/02/2019 - 20

Hlasovanie :

PV 13/02/2019 - 8.10

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0092

Zápisnica
Utorok, 12. februára 2019 - ŠtrasburgFinálna verzia

20. Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Singapurom *** - Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Singapurom (uznesenie) - Dohoda o ochrane investícií medzi EÚ a Singapurom *** - Dohoda o ochrane investícií medzi EÚ a Singapurom (uznesenie) - Dohoda o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Singapurom *** - Dohoda o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Singapurom (uznesenie) (rozprava)
CRE

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Singapurskou republikou [07971/2018 - C8-0446/2018 - 2018/0093(NLE)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: David Martin (A8-0053/2019)

Správa s návrhom nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Singapurskou republikou [2018/0093M(NLE)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: David Martin (A8-0048/2019)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o ochrane investícií medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Singapurskou republikou na strane druhej v mene Európskej únie [07979/2018 - C8-0447/2018 - 2018/0095(NLE)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: David Martin (A8-0054/2019)

Správa s návrhom nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o ochrane investícií medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Singapurskou republikou na strane druhej v mene Európskej únie [2018/0095M(NLE)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: David Martin (A8-0049/2019)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Singapurskou republikou na strane druhej v mene Európskej únie [15375/2018 - C8-0026/2019- 2018/0403(NLE)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Antonio López-Istúriz White (A8-0020/2019)

Správa obsahujúca návrh nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Singapurskou republikou na strane druhej v mene Európskej únie [2018/0403M(NLE)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Antonio López-Istúriz White (A8-0023/2019)

David Martin a Antonio López-Istúriz White uviedli svoje odporúčania a správy.

V rozprave vystúpila Cecilia Malmström (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Seán Kelly v mene skupiny PPE, Alessia Maria Mosca v mene skupiny S&D, Charles Tannock v mene skupiny ECR, Ramon Tremosa i Balcells v mene skupiny ALDE, Anne-Marie Mineur v mene skupiny GUE/NGL, Reinhard Bütikofer v mene skupiny Verts/ALE, Tiziana Beghin v mene skupiny EFDD, France Jamet v mene skupiny ENF, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Karoline Graswander-Hainz, Jan Zahradil, Marietje Schaake, Emmanuel Maurel, Yannick Jadot, William (The Earl of) Dartmouth, Oscar Lancini, David McAllister, Joachim Schuster, Bill Etheridge, Jacques Colombier, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jude Kirton-Darling, Daniel Caspary, Pedro Silva Pereira, Christofer Fjellner, Neena Gill, Jarosław Wałęsa a Francisco Assis.

PREDSEDNÍCTVO: Pavel TELIČKA
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Alojz Peterle, Andrejs Mamikins, Bogdan Andrzej Zdrojewski a Cristian-Silviu Buşoi.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Nicola Caputo a Notis Marias.

Vystúpili: Cecilia Malmström a David Martin.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.6 zápisnice zo dňa 13.2.2019, bod 8.7 zápisnice zo dňa 13.2.2019, bod 8.8 zápisnice zo dňa 13.2.2019, bod 8.9 zápisnice zo dňa 13.2.2019, bod 8.10 zápisnice zo dňa 13.2.2019 a bod 8.11 zápisnice zo dňa 13.2.2019.

Posledná úprava: 5. augusta 2019Právne oznámenie