Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/2684(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

O-000135/2018 (B8-0005/2019)

Debatten :

PV 12/02/2019 - 21
CRE 12/02/2019 - 21

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Notulen
Dinsdag 12 februari 2019 - StraatsburgDefinitieve uitgave

21. Een stap terug op het gebied van rechten van de vrouw en gendergelijkheid in de EU (debat)
CRE

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000135/2018) van João Pimenta Lopes, namens de Commissie FEMM, aan de Commissie: Verslechteringen op het gebied van de rechten van de vrouw en gendergelijkheid in de EU (B8-0005/2019)

João Pimenta Lopes licht de vraag toe.

Věra Jourová (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Sirpa Pietikäinen, namens de PPE-Fractie, Iratxe García Pérez, namens de S&D-Fractie, Jadwiga Wiśniewska, namens de ECR-Fractie, Angelika Mlinar, namens de ALDE-Fractie, Malin Björk, namens de GUE/NGL-Fractie, Terry Reintke, namens de Verts/ALE-Fractie, Dobromir Sośnierz, niet-fractiegebonden lid, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Vilija Blinkevičiūtė, Ruža Tomašić, Ernest Urtasun, Barbara Matera, Anna Hedh, Jordi Solé, Dubravka Šuica en Marijana Petir.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michaela Šojdrová, Julie Ward, Marek Jurek en Eleonora Forenza.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   João Pimenta Lopes, namens de Commissie FEMM, over verslechteringen op het gebied van de rechten van de vrouw en gendergelijkheid in de EU (2018/2684(RSP)) (B8-0096/2019);

—   Jadwiga Wiśniewska en Arne Gericke, namens de ECR-Fractie, over verslechteringen op het gebied van de rechten van de vrouw en gendergelijkheid in de EU (2018/2684(RSP)) (B8-0099/2019).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 16.9 van de notulen van 13.2.2019.

Laatst bijgewerkt op: 5 augustus 2019Juridische mededeling