Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Tiistai 12. helmikuuta 2019 - StrasbourgLopullinen painos
 1.Istunnon avaaminen
 2.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla)
 3.Vastaanotetut asiakirjat
 4.Unionin pelastuspalvelumekanismi ***I (keskustelu)
 5.Torjunta-aineiden kestävä käyttö (keskustelu)
 6.Rajatylittävää terveydenhuoltoa koskevan direktiivin täytäntöönpano (keskustelu)
 7.Veden uudelleenkäytön vähimmäisvaatimukset (keskustelu)
 8.Istunnon jatkaminen
 9.Äänestykset
  9.1.EU:n ja Norsunluurannikon välinen kalastuskumppanuussopimus (2018–2024) *** (äänestys)
  9.2.EU:n ja Norsunluurannikon välinen kalastuskumppanuussopimus (2018–2024) (päätöslauselma) (äänestys)
  9.3.Euroopan unionin tuomioistuimen lausunnon pyytäminen ehdotetun EU:n ja Marokon välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen yhteensopivuudesta perussopimusten kanssa (äänestys)
  9.4.EU:n ja Marokon välinen kestävää kalastusta koskeva kumppanuussopimus *** (äänestys)
  9.5.Sääntelemättömän aavan meren kalastuksen ehkäisemiseksi Pohjoisen jäämeren keskiosassa tehty sopimus *** (äänestys)
  9.6.EU:n ja Meksikon taloudellista kumppanuutta, poliittista yhteensovittamista sekä yhteistyötä koskevan sopimuksen pöytäkirja (Kroatian liittyminen Euroopan unioniin) *** (äänestys)
  9.7.EU:n petostentorjuntaohjelma ***I (äänestys)
  9.8.Läntisten vesialueiden ja niiden lähivesialueiden kalakantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskeva monivuotinen suunnitelma ***I (äänestys)
  9.9.Unionin pelastuspalvelumekanismi ***I (äänestys)
  9.10.Veden uudelleenkäytön vähimmäisvaatimukset ***I (äänestys)
  9.11.Maa- ja metsätaloudessa käytettävien ajoneuvojen hyväksyntä ja markkinavalvonta ***I (äänestys)
  9.12.Sisämarkkinoita, yritysten kilpailukykyä ja Euroopan tilastoja koskeva ohjelma ***I (äänestys)
  9.13.Jäsenvaltioiden välisen kaupan verotuksessa sovellettava lopullinen arvonlisäverojärjestelmä * (äänestys)
  9.14.Romanien integrointistrategiat (äänestys)
  9.15.Perussopimusten määräysten täytäntöönpano EU:n kansalaisuuden osalta (äänestys)
  9.16.Perussopimusten määräysten täytäntöönpano tiiviimmän yhteistyön osalta (äänestys)
  9.17.Perussopimusten määräysten täytäntöönpano komission poliittista valvontaa koskevan parlamentin vallan osalta (äänestys)
  9.18.Euroopan unionin perusoikeuskirjan täytäntöönpano EU:n institutionaalisessa kehyksessä (äänestys)
  9.19.Euroopan oikeusasiamiehen ohjesääntö ja hänen tehtäviensä hoitamista koskevat yleiset ehdot (äänestys)
  9.20.Tekoälyä ja robotiikkaa koskeva kokonaisvaltainen Euroopan unionin teollisuuspolitiikka (äänestys)
  9.21.Torjunta-aineiden kestävä käyttö (äänestys)
  9.22.Rajatylittävää terveydenhuoltoa koskevan direktiivin täytäntöönpano (äänestys)
 10.Äänestysselitykset
 11.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 12.Istunnon jatkaminen
 13.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 14.Valiokuntien kokoonpano
 15.Syyrian tilanne (keskustelu)
 16.Bosnia ja Hertsegovinaa koskeva vuoden 2018 kertomus (keskustelu)
 17.Istunnon jatkaminen
 18.Keskustelu Italian tasavallan ministerineuvoston puheenjohtajan Giuseppe Conten kanssa Euroopan tulevaisuudesta (keskustelu)
 19.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 20.EU:n ja Singaporen välinen vapaakauppasopimus *** - EU:n ja Singaporen välinen vapaakauppasopimus (päätöslauselma) - EU:n ja Singaporen välinen sijoitussuojasopimus *** - EU:n ja Singaporen välinen sijoitussuojasopimus (päätöslauselma) - EU:n ja Singaporen välinen kumppanuus- ja yhteistyösopimus *** - EU:n ja Singaporen välinen kumppanuus- ja yhteistyösopimus (päätöslauselma) (keskustelu)
 21.Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon heikentämispyrkimykset EU:ssa (keskustelu)
 22.Toimintapoliittiset haasteet ja strategiat naisten syöpäsairauksien ja niiden yhteydessä esiintyvien muiden sairauksien torjunnassa (keskustelu)
 23.Intersukupuolisten henkilöiden oikeudet (keskustelu)
 24.Kannabiksen käyttö lääkinnällisiin tarkoituksiin (keskustelu)
 25.Ihmisen ituradan perimän muuttaminen (keskustelu)
 26.Seuraavan istunnon esityslista
 27.Istunnon päättäminen
 Läsnäololista
Pöytäkirja
Lopullinen painos (209 kb)
  Läsnäololista
Lopullinen painos (63 kb)
 
Pöytäkirja
Lopullinen painos (82 kb)
  Läsnäololista
Lopullinen painos (11 kb)
  Äänestysten tulokset
Lopullinen painos (51 kb)
  Nimenhuutoäänestykset
Lopullinen painos (235 kb)
 
Pöytäkirja
Lopullinen painos (294 kb)
  Läsnäololista
Lopullinen painos (70 kb)
  Äänestysten tulokset
Lopullinen painos (160 kb)
  Nimenhuutoäänestykset
Lopullinen painos (1288 kb)
Päivitetty viimeksi: 5. elokuuta 2019Oikeudellinen huomautus