Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Protokolas
Antradienis, 2019 m. vasario 12 d. - StrasbūrasGalutinė teksto versija
 1.Posėdžio pradžia
 2.Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis)
 3.Gauti dokumentai
 4.Sąjungos civilinės saugos mechanizmas ***I (diskusijos)
 5.Taususis pesticidų naudojimas (diskusijos)
 6.Tarpvalstybinių sveikatos priežiūros paslaugų direktyvos įgyvendinimas (diskusijos)
 7.Pakartotinio vandens naudojimo minimalieji reikalavimai (diskusijos)
 8.Posėdžio atnaujinimas
 9.Balsuoti skirtas laikas
  9.1.ES ir Dramblio Kaulo Kranto žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimas (2018–2024 m.) *** (balsavimas)
  9.2.ES ir Dramblio Kaulo Kranto žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimas (2018–2024 m.) (balsavimas)
  9.3.Prašymas, kad Teisingumo Teismas pateiktų nuomonę, ar ES ir Maroko tausios žvejybos partnerystės susitarimas atitinka Sutartis (balsavimas)
  9.4.ES ir Maroko tausios žvejybos partnerystės susitarimas *** (balsavimas)
  9.5.Susitarimas, kuriuo siekiama užkirsti kelią nereglamentuojamai žvejybai atvirojoje jūroje, vykdomai Arkties vandenyno centrinėje dalyje *** (balsavimas)
  9.6.ES ir Meksikos ekonominės partnerystės, politinio koordinavimo ir bendradarbiavimo susitarimo protokolas (Kroatijos įstojimas) *** (balsavimas)
  9.7.ES kovos su sukčiavimu programa ***I (balsavimas)
  9.8.Daugiametis vakarų vandenyse ir gretimuose vandenyse žvejojamų išteklių ir tų išteklių žvejybos planas ***I (balsavimas)
  9.9.Sąjungos civilinės saugos mechanizmas ***I (balsavimas)
  9.10.Pakartotinio vandens naudojimo minimalieji reikalavimai ***I (balsavimas)
  9.11.Žemės ir miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimas ir rinkos priežiūra ***I (balsavimas)
  9.12.Bendrosios rinkos, įmonių konkurencingumo ir Europos statistikos programa ***I (balsavimas)
  9.13.Valstybių narių tarpusavio prekybos apmokestinimo galutinė PVM sistema * (balsavimas)
  9.14.Romų integracijos strategijos (balsavimas)
  9.15.Sutarties nuostatų, susijusių su ES pilietybe, įgyvendinimas (balsavimas)
  9.16.Sutarties nuostatų dėl tvirtesnio bendradarbiavimo įgyvendinimas (balsavimas)
  9.17.Sutarties nuostatų dėl Parlamento įgaliojimų vykdyti politinę Komisijos kontrolę įgyvendinimas (balsavimas)
  9.18.Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos įgyvendinimas ES institucinėje struktūroje (balsavimas)
  9.19.Ombudsmeno pareigų atlikimą reglamentuojančios nuostatos ir bendrosios sąlygos (Europos ombudsmeno statutas) (balsavimas)
  9.20.Visapusiška Europos pramonės politika dirbtinio intelekto ir robotikos srityje (balsavimas)
  9.21.Taususis pesticidų naudojimas (balsavimas)
  9.22.Tarpvalstybinių sveikatos priežiūros paslaugų direktyvos įgyvendinimas (balsavimas)
 10.Paaiškinimai dėl balsavimo
 11.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 12.Posėdžio atnaujinimas
 13.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 14.Komitetų sudėtis
 15.Padėtis Sirijoje (diskusijos)
 16.2018 m. ataskaita dėl Bosnijos ir Hercegovinos (diskusijos)
 17.Posėdžio atnaujinimas
 18.Diskusijos su Italijos Respublikos Ministrų Tarybos Pirmininku Giuseppe Conte dėl Europos ateities (diskusijos)
 19.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)
 20.ES ir Singapūro laisvosios prekybos susitarimas *** - ES ir Singapūro laisvosios prekybos susitarimas (rezoliucija) - ES ir Singapūro investicijų apsaugos susitarimas *** - ES ir Singapūro investicijų apsaugos susitarimas (rezoliucija) - ES ir Singapūro partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas *** - ES ir Singapūro partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas (rezoliucija) (diskusijos)
 21.Priešiška reakcija į moterų teises ir lyčių lygybę ES (diskusijos)
 22.Kovos su moterų vėžiniais susirgimais ir susijusiomis ligomis politikos sunkumai ir strategijos (diskusijos)
 23.Interseksualių asmenų teisės (diskusijos)
 24.Kanapių naudojimas gydymo tikslais (diskusijos)
 25.Žmogaus gonocitų linijos genomo modifikacija (diskusijos)
 26.Kito posėdžio darbotvarkė
 27.Posėdžio pabaiga
 Dalyvaujančiųjų sąrašas
Protokolas
Galutinė teksto versija (205 kb)
  Dalyvaujančiųjų sąrašas
Galutinė teksto versija (63 kb)
 
Protokolas
Galutinė teksto versija (83 kb)
  Dalyvaujančiųjų sąrašas
Galutinė teksto versija (11 kb)
  Balsavimo rezultatai
Galutinė teksto versija (51 kb)
  Vardinis balsavimas
Galutinė teksto versija (237 kb)
 
Protokolas
Galutinė teksto versija (309 kb)
  Dalyvaujančiųjų sąrašas
Galutinė teksto versija (70 kb)
  Balsavimo rezultatai
Galutinė teksto versija (169 kb)
  Vardinis balsavimas
Galutinė teksto versija (1289 kb)
Atnaujinta: 2019 m. birželio 12 d.Teisinis pranešimas