Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/0196(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0043/2019

Předložené texty :

A8-0043/2019

Rozpravy :

PV 13/02/2019 - 6
CRE 13/02/2019 - 6

Hlasování :

PV 13/02/2019 - 8.14
CRE 13/02/2019 - 8.14
Vysvětlení hlasování
PV 27/03/2019 - 18.11

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0096
P8_TA(2019)0310

Zápis
Středa, 13. února 2019 - Štrasburk

6. Společná ustanovení o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu plus, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o finančních pravidlech pro tyto fondy ***I (rozprava)
CRE

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu plus, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový a migrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro správu hranic a víza [COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodajové: Andrey Novakov a Constanze Krehl (A8-0043/2019)

Andrey Novakov a Constanze Krehl uvedli zprávu.

Vystoupila Corina Crețu (členka Komise).

Vystoupili: Siegfried Mureşan (zpravodaj výboru BUDG), Iris Hoffmann (zpravodajka výboru CONT), Ivana Maletić (zpravodajka výboru ECON), Agnes Jongerius (zpravodajka výboru EMPL), Kosma Złotowski (zpravodaj výboru TRAN), Tomáš Zdechovský (zpravodaj výboru LIBE), Lambert van Nistelrooij za skupinu PPE, Mercedes Bresso za skupinu S&D, Ruža Tomašić za skupinu ECR, Iskra Mihaylova za skupinu ALDE, Younous Omarjee za skupinu GUE/NGL, Monika Vana za skupinu Verts/ALE, Rosa D'Amato za skupinu EFDD, Zoltán Balczó – nezařazený poslanec, a Steeve Briois za skupinu ENF.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
místopředseda

Vystoupili: Steeve Briois, aby odpověděl na otázku, kterou mu zvednutím modré karty položil Louis-Joseph Manscour (předsedající konstatoval, že se nejedná o otázku položenou zvednutím modré karty), Marc Joulaud, Eric Andrieu, Sławomir Kłosowski, Matthijs van Miltenburg, Martina Michels, Bronis Ropė, Raymond Finch, Olaf Stuger, Sotirios Zarianopoulos, Daniel Buda, Victor Boştinaru, Mirosław Piotrowski, Ivan Jakovčić, Martina Anderson, Dominique Bilde, Eleftherios Synadinos, Marian-Jean Marinescu, Andrea Cozzolino, James Nicholson, Ángela Vallina, Henna Virkkunen, Iratxe García Pérez, Raffaele Fitto, Francisco José Millán Mon, Liliana Rodrigues, Bernd Kölmel, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Paul Rübig, José Manuel Fernandes a Derek Vaughan.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Krzysztof Hetman, José Blanco López, Notis Marias, Jordi Solé, Cristian-Silviu Buşoi, Juan Fernando López Aguilar, Ana Miranda, Csaba Sógor, Maria Grapini, Seán Kelly, Zigmantas Balčytis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo a Karin Kadenbach.

Vystoupili: Corina Crețu, Andrey Novakov a Constanze Krehl.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.14 zápisu ze dne 13.2.2019.

(Denní hlasování bylo přerušeno v 11:54 před hlasováním.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

Poslední aktualizace: 12. června 2019Právní upozornění