Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 13 februari 2019 - StrasbourgSlutlig utgåva

8.1. Parlamentets sammanträdeskalender – 2020 (omröstning)
CRE

Parlamentets sammanträdeskalender – 2020 (2019/2561(RSO): se talmanskonferensens förslag (punkt 6 i protokollet av den 11.2.2019)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

Förklarades godkänt

Europaparlamentets sammanträdeskalender för 2020 fastställdes således på följande sätt:

- 13–16 januari

- 29–30 januari

- 10–13 februari

- 9–12 mars

- 30 mars–2 april

- 22–23 april

- 11–14 maj

- 3–4 juni

- 15–18 juni

- 6–9 juli

- 14–17 september

- 5–8 oktober

- 19– 22 oktober

- 11–12 november

- 23–26 november

- 14–17 december

Inlägg:

Talare: Daniele Viotti, som begärde att vissa inlägg i föregående dags debatt med Italiens premiärminister (punkt 18 i protokollet av den 12.2.2019) skulle kontrolleras. (Talmannen svarade att så skulle ske.).

Senaste uppdatering: 12 juni 2019Rättsligt meddelande