Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0263(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0037/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0037/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 13/02/2019 - 8.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0084

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

8.2. Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (κωδικοποίηση) [COM(2018)0499 - C8-0313/2018 - 2018/0263(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0037/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2019)0084)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση.

Τελευταία ενημέρωση: 12 Ιουνίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου