Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 13. veljače 2019. - StrasbourgZavršno izdanje

8. Glasovanje
CRE

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su samo u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Parlamenta.


8.1. Raspored održavanja sjednica Parlamenta za 2020. (glasovanje)

Raspored održavanja sjednica Parlamenta za 2020. (2019/2561(RSO): vidjeti prijedlog Konferencije predsjednika (točka 6 zapisnika od 11.2.2019.)


(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1.)

Proglašen odobrenim

Raspored održavanja sjednica Europskog parlamenta za 2020. utvrđen je kako slijedi:

- od 13. do 16. siječnja

- 29. i 30. siječnja

- od 10. do 13. veljače

- od 9. do 12. ožujka

- od 30. ožujka do 2. travnja

- 22. i 23. travnja

- od 11. do 14. svibnja

- 3. i 4. lipnja

- od 15. do 18. lipnja

- od 6. do 9. srpnja

- od 14. do 17. rujna

- od 5. do 8. listopada

- od 19. do 22. listopada

- 11. i 12. studenog

- od 23. do 26. studenog

- od 14. do 17. prosinca

Govorili su:

Govorio je Daniele Viotti, koji je zatražio da se provjere određeni navodi iz jučerašnje rasprave s talijanskim premijerom (točka 18 zapisnika od 12.2.2019.) (Predsjednik je odgovorio da će to biti učinjeno).


8.2. Europska agencija za kontrolu ribarstva ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskoj agenciji za kontrolu ribarstva [COM(2018)0499 - C8-0313/2018 - 2018/0263(COD)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestiteljica: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0037/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2.)

PRIJEDLOG KOMISIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2019)0084)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


8.3. Računalna obrada kretanja i nadzora trošarinske robe ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o računalnoj obradi kretanja i nadzora trošarinske robe (preinaka) [COM(2018)0341 - C8-0215/2018 - 2018/0187(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestiteljica: Kay Swinburne (A8-0010/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3.)

PRIJEDLOG KOMISIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2019)0085)

Govorila je Kay Swinburne (izvjestiteljica) kako bi zatražila da se predmet uputi nadležnom odboru na međuinstitucijske pregovore u skladu s člankom 59. stavkom 4. Poslovnika. Parlament je odobrio zahtjev.


8.4. Pravo koje se primjenjuje na učinke ustupanja potraživanja na treće osobe ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o pravu koje se primjenjuje na učinke ustupanja potraživanja na treće osobe [COM(2018)0096 - C8-0109/2018 - 2018/0044(COD)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Pavel Svoboda (A8-0261/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2019)0086)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


8.5. Program razmjene, pomoći i osposobljavanja za zaštitu eura od krivotvorenja za razdoblje 2021. – 2027. (program „Periklo IV”) ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa razmjene, pomoći i osposobljavanja za zaštitu eura od krivotvorenja za razdoblje 2021. – 2027. (program „Periklo IV”) [COM(2018)0369 - C8-0240/2018 - 2018/0194(COD)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Dennis de Jong (A8-0069/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2019)0087)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


8.6. Sporazum o slobodnoj trgovini između EU-a i Singapura *** (glasovanje)

Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o slobodnoj trgovini između Europske unije i Republike Singapura [07971/2018 - C8-0446/2018 - 2018/0093(NLE)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestitelj: David Martin (A8-0053/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6.)

NACRT ODLUKE VIJEĆA

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2019)0088)

Parlament je odobrio sklapanje sporazuma.


8.7. Sporazum o slobodnoj trgovini između EU-a i Singapura (rezolucija) (glasovanje)

Izvješće koje sadrži Prijedlog nezakonodavne rezolucije o Prijedlogu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o slobodnoj trgovini između Europske unije i Republike Singapura [2018/0093M(NLE)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestitelj: David Martin (A8-0048/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2019)0089)


8.8. Sporazum o zaštiti ulaganja između EU-a i Singapura *** (glasovanje)

Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma o zaštiti ulaganja između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Singapura, s druge strane [07979/2018 - C8-0447/2018 - 2018/0095(NLE)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestitelj: David Martin (A8-0054/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 8.)

NACRT ODLUKE VIJEĆA

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2019)0090)

Parlament je odobrio sklapanje sporazuma.


8.9. Sporazum o zaštiti ulaganja između EU-a i Singapura (rezolucija) (glasovanje)

Izvješće koje sadrži Prijedlog nezakonodavne rezolucije o Prijedlogu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma o zaštiti ulaganja između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Singapura, s druge strane [2018/0095M(NLE)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestitelj: David Martin (A8-0049/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 9.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2019)0091)


8.10. Sporazum o partnerstvu i suradnji između EU-a i Singapura *** (glasovanje)

Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma o partnerstvu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Singapura, s druge strane [15375/2018 - C8-0026/2019- 2018/0403(NLE)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Antonio López-Istúriz White (A8-0020/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 10.)

NACRT ODLUKE VIJEĆA

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2019)0092)

Parlament je odobrio sklapanje sporazuma.


8.11. Sporazum o partnerstvu i suradnji između EU-a i Singapura (rezolucija) (glasovanje)

Izvješće koje sadrži Prijedlog nezakonodavne rezolucije o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma o partnerstvu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Singapura, s druge strane [2018/0403M(NLE)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Antonio López-Istúriz White (A8-0023/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 11.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2019)0093)


8.12. Ugovor o osnivanju Prometne zajednice *** (glasovanje)

Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Ugovora o osnivanju Prometne zajednice [13111/2018 - C8-0473/2018- 2018/0282(NLE)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestiteljica: Karima Delli (A8-0022/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 12.)

NACRT ODLUKE VIJEĆA

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2019)0094)

Parlament je dao svoju suglasnost za sklapanje Ugovora.


8.13. Izvješće o Bosni i Hercegovini za 2018. (glasovanje)

Izvješće o izvješću Komisije o Bosni i Hercegovini za 2018. [2018/2148(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Cristian Dan Preda (A8-0467/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 13.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2019)0095)

Govorili su:

Cristian Dan Preda (izvjestitelj) podnio je usmeni amandman na stavak 5, koji je usvojen.


8.14. Zajedničke odredbe o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i financijska pravila za njih ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju Zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i financijska pravila za njih i za Fond za azil i migracije, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za upravljanje granicama i vize [COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)] - Odbor za regionalni razvoj. Izvjestitelji: Andrey Novakov i Constanze Krehl (A8-0043/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 14.)

PRIJEDLOG ZA ODBIJANJE PRIJEDLOGA KOMISIJE

Odbijeno

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren (P8_TA(2019)0096)

Govorio je Andrey Novakov (izvjestitelj) kako bi zatražio da se predmet uputi nadležnom odboru na međuinstitucijske pregovore u skladu s člankom 59. stavkom 4. Poslovnika. Parlament je odobrio zahtjev.


8.15. Program Pravosuđe ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa Pravosuđe [COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD)] - Odbor za pravna pitanja - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelji: Josef Weidenholzer i Heidi Hautala (A8-0068/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 15.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren (P8_TA(2019)0097)

Govorio je Josef Weidenholzer (izvjestitelj) kako bi zatražio da se predmet uputi nadležnom odboru na međuinstitucijske pregovore u skladu s člankom 59. stavkom 4. Poslovnika. Parlament je odobrio zahtjev.


8.16. Stanje rasprave o budućnosti Europe (glasovanje)

Izvješće o stanju rasprave o budućnosti Europe [2018/2094(INI)] - Odbor za ustavna pitanja. Izvjestitelj: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 16.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2019)0098)

Govorili su:

Ramón Jáuregui Atondo (izvjestitelj), prije glasovanja.

Posljednje ažuriranje: 12. lipnja 2019.Pravna napomena