Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2019. február 13., Szerda - Strasbourg

8. Szavazások órája
CRE

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és a Parlament internetes oldalán tekinthető meg.


8.1. A Parlament 2020. évi üléseinek ülésnaptára (szavazás)

A Parlament 2020. évi üléseinek ülésnaptára (2019/2561(RSO): lásd az Elnökök Értekezletének javaslatát (2019.2.11-i jegyzőkönyv, 6. pont )


(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

Jóváhagyottnak nyilvánítva

Az Európai Parlament 2020. évi ülésnaptárát ennek megfelelően a következőképpen állapítják meg:

– január 13–16.

– január 29. és 30.

– február 10–13.

– március 9–12.

– március 30–április 2.

– április 22. és 23.

– május 11–14.

– június 3. és 4.

– június 15–18.

– július 6–9.

– szeptember 14–17.

– október 5–8.

– október 19–22.

– november 11. és 12.

– november 23–26.

– december 14–17.

Felszólalások

Felszólal: Daniele Viotti, aki kéri, hogy ellenőrizzék a Tanács olasz elnökével tegnap folytatott vita egyes felszólalásait (2019.2.12-i jegyzőkönyv, 18. pont ) (az elnök válaszában közli, hogy így fog tenni).


8.2. Európai Halászati Ellenőrző Hivatal ***I (szavazás)

Jelentés az Európai Halászati Ellenőrző Hivatalról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (kodifikált szöveg) irányuló jelentésről [COM(2018)0499 - C8-0313/2018 - 2018/0263(COD)] - Jogi Bizottság. Előadó: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0037/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2019)0084)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


8.3. A jövedéki termékek szállításának és felügyeletének számítógépesítése ***I (szavazás)

Jelentés az ügynek a jövedéki termékek szállításának és felügyeletének számítógépesítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi határozat módosítására irányuló módosítás nélküli javaslat alapján az intézményközi tárgyalásokért felelős bizottsághoz való utalásáról (átdolgozás) [COM(2018)0341 - C8-0215/2018 - 2018/0187(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Kay Swinburne (A8-0010/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2019)0085)

Felszólal Kay Swinburne (előadó), aki kéri, hogy a kérdést az eljárási szabályzat 59. cikke (4) bekezdésének megfelelően intézményközi tárgyalások céljából utalják vissza az illetékes bizottsághoz. A Parlament jóváhagyja a kérelmet.


8.4. A követelések engedményezésének harmadik felekre kifejtett hatásaira alkalmazandó jog ***I (szavazás)

Jelentés a követelések engedményezésének harmadik felekre kifejtett hatásaira alkalmazandó jogról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0096 - C8-0109/2018 - 2018/0044(COD)] - Jogi Bizottság. Előadó: Pavel Svoboda (A8-0261/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2019)0086)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


8.5. Az euró pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, segítségnyújtási és képzési program (a „Periklész IV program”) a 2021–2027 közötti időszakra ***I (szavazás)

Jelentés az euró pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, segítségnyújtási és képzési programnak (a „Periklész IV programnak”) a 2021–2027 közötti időszakra történő létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0369 - C8-0240/2018 - 2018/0194(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Dennis de Jong (A8-0069/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2019)0087)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


8.6. Az EU–Szingapúr közötti szabadkereskedelmi megállapodás *** (szavazás)

Ajánlás az Európai Unió és a Szingapúri Köztársaság közötti szabadkereskedelmi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről [07971/2018 - C8-0446/2018 - 2018/0093(NLE)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: David Martin (A8-0053/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

TANÁCSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2019)0088)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


8.7. Az EU–Szingapúr közötti szabadkereskedelmi megállapodás (állásfoglalás) (szavazás)

Jelentés nem jogalkotási állásfoglalási indítvánnyal az Európai Unió és a Szingapúri Köztársaság közötti szabadkereskedelmi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről [2018/0093M(NLE)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: David Martin (A8-0048/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0089)


8.8. Az EU–Szingapúr közötti beruházásvédelmi megállapodás *** (szavazás)

Ajánlás az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Szingapúri Köztársaság közötti beruházásvédelmi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről [07979/2018 - C8-0447/2018 - 2018/0095(NLE)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: David Martin (A8-0054/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

TANÁCSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2019)0090)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


8.9. Az EU–Szingapúr közötti beruházásvédelmi megállapodás (állásfoglalás) (szavazás)

Jelentés nem jogalkotási állásfoglalási indítvánnyal az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Szingapúri Köztársaság közötti beruházásvédelmi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről [2018/0095M(NLE)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: David Martin (A8-0049/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0091)


8.10. Az EU–Szingapúr közötti partnerségi és együttműködési megállapodás *** (szavazás)

Ajánlás az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Szingapúri Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről [15375/2018 - C8-0026/2019- 2018/0403(NLE)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Antonio López-Istúriz White (A8-0020/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

TANÁCSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2019)0092)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


8.11. Az EU–Szingapúr közötti partnerségi és együttműködési megállapodás (állásfoglalás) (szavazás)

Jelentés nem jogalkotási állásfoglalási indítvánnyal az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Szingapúri Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről [2018/0403M(NLE)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Antonio López-Istúriz White (A8-0023/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2019)0093)


8.12. A Közlekedési Közösséget létrehozó szerződés *** (szavazás)

Ajánlás a Közlekedési Közösséget létrehozó szerződésnek az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről [13111/2018 - C8-0473/2018- 2018/0282(NLE)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Karima Delli (A8-0022/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

TANÁCSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2019)0094)

A Parlament egyetért a szerződés megkötésével.


8.13. Jelentés Bosznia-Hercegovináról (szavazás)

Jelentés a Bizottság Bosznia-Hercegovináról szóló 2018. évi jelentéséről [2018/2148(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Cristian Dan Preda (A8-0467/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2019)0095)

Felszólalások

Cristian Dan Preda (előadó) szóbeli módosító javaslatot nyújtott be a(z) (5) bekezdéshez, amelyet elfogadnak.


8.14. Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alap Pluszra, a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések és pénzügyi szabályok ***I (szavazás)

Jelentés az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alap Pluszra, a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések, valamint az előbbiekre és a Menekültügyi és Migrációs Alapra, a Belső Biztonsági Alapra és a Határigazgatási és Vízumeszközre vonatkozó pénzügyi szabályok megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadók: Andrey Novakov és Constanze Krehl (A8-0043/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 14. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATÁNAK ELUTASÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elutasítva

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0096)

Felszólal Andrey Novakov (előadó), aki kéri, hogy a kérdést az eljárási szabályzat 59. cikke (4) bekezdésének megfelelően intézményközi tárgyalások céljából utalják vissza az illetékes bizottsághoz. A Parlament jóváhagyja a kérelmet.


8.15. Jogérvényesülés program ***I (szavazás)

Jelentés a Jogérvényesülés program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD)] - Jogi Bizottság - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadók: Josef Weidenholzer és Heidi Hautala (A8-0068/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 15. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0097)

Felszólal Josef Weidenholzer (előadó), aki kéri, hogy a kérdést az eljárási szabályzat 59. cikke (4) bekezdésének megfelelően intézményközi tárgyalások céljából utalják vissza az illetékes bizottsághoz. A Parlament jóváhagyja a kérelmet.


8.16. Az Európa jövőjéről szóló vita állása (szavazás)

Jelentés az Európa jövőjéről szóló vita állásáról [2018/2094(INI)] - Alkotmányügyi Bizottság. Előadó: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 16. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0098)

Felszólalások

Ramón Jáuregui Atondo (előadó), a szavazás előtt.

Utolsó frissítés: 2019. június 12.Jogi nyilatkozat