Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2019. gada 13. februāris - StrasbūraGalīgā redakcija

8. Balsošanas laiks
CRE

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi Parlamenta tīmekļa vietnē.


8.1. Parlamenta 2020. gada sesiju kalendārs (balsošana)

Parlamenta 2020. gada sesiju kalendārs (2019/2561(RSO): skatīt Priekšsēdētāju konferences priekšlikumu (11.2.2019. protokola 6. punkts).


(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts)

Pasludināts par apstiprinātu.

Tādējādi Eiropas Parlamenta 2020. gada sesiju kalendārs ir šāds:

- no 13. janvāra līdz 16. janvārim;

- 29. un 30. janvārī;

- no 10. februāra līdz 13. februārim;

- no 9. marta līdz 12. martam;

- no 30. marta līdz 2. aprīlim;

- 22. un 23. aprīlī;

- no 11. maija līdz 14. maijam;

- 3. un 4. jūnijā;

- no 15. jūnija līdz 18. jūnijam;

- no 6. jūlija līdz 9. jūlijam;

- no 14. septembra līdz 17. septembrim;

- no 5. oktobra līdz 8. oktobrim;

- no 19. oktobra līdz 22. oktobrim;

- 11. un 12. novembrī;

- no 23. novembra līdz 26. novembrim;

- no 14. decembra līdz 17. decembrim.

Uzstāšanās

Uzstājās Daniele Viotti, pieprasot pārbaudīt dažas uzstāšanās vakardienas debatēs ar Itālijas Ministru padomes priekšsēdētāju (12.2.2019. protokola 18. punkts) (sēdes vadītājs viņam atbildēja, ka tas tiks veikts).


8.2. Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūru (kodificēta redakcija) [COM(2018)0499 - C8-0313/2018 - 2018/0263(COD)] - Juridiskā komiteja. Referente: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0037/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2019)0084).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


8.3. Datorizētas sistēmas ieviešana akcīzes preču pārvietošanai un uzraudzībai ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par datorizētas sistēmas ieviešanu akcīzes preču pārvietošanai un uzraudzībai (pārstrādāta redakcija) [COM(2018)0341 - C8-0215/2018 - 2018/0187(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Kay Swinburne (A8-0010/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2019)0085).

Uzstājās Kay Swinburne (referente), pieprasot jautājumu nodot atpakaļ atbildīgajai komitejai saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu, lai risinātu iestāžu sarunas. Parlaments pieprasījumu apstiprināja.


8.4. Tiesību akti, kas piemērojami prasījumu cesijas sekām attiecībā uz trešām personām ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par tiesību aktiem, kas piemērojami prasījumu cesijas sekām attiecībā uz trešām personām [COM(2018)0096 - C8-0109/2018 - 2018/0044(COD)] - Juridiskā komiteja. Referents: Pavel Svoboda (A8-0261/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2019)0086).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


8.5. Apmaiņas, atbalsta un mācību programma euro aizsardzībai pret viltošanu (programma “Perikls IV”) laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido apmaiņas, atbalsta un mācību programmu euro aizsardzībai pret viltošanu (programmu “Perikls IV”) laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam [COM(2018)0369 - C8-0240/2018 - 2018/0194(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Dennis de Jong (A8-0069/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2019)0087).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


8.6. ES un Singapūras brīvās tirdzniecības nolīgums *** (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Brīvās tirdzniecības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Singapūras Republiku [07971/2018 - C8-0446/2018 - 2018/0093(NLE)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: David Martin (A8-0053/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2019)0088).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


8.7. ES un Singapūras brīvās tirdzniecības nolīgums (rezolūcija) (balsošana)

Ziņojums ar nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumu par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Brīvās tirdzniecības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Singapūras Republiku [2018/0093M(NLE)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: David Martin (A8-0048/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0089).


8.8. ES un Singapūras ieguldījumu aizsardzības nolīgums *** (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Ieguldījumu aizsardzības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Singapūras Republiku, no otras puses [07979/2018 - C8-0447/2018 - 2018/0095(NLE)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: David Martin (A8-0054/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2019)0090).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


8.9. ES un Singapūras ieguldījumu aizsardzības nolīgums (rezolūcija) (balsošana)

Ziņojums ar priekšlikumu nenormatīvai rezolūcijai par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Ieguldījumu aizsardzības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Singapūras Republiku, no otras puses [2018/0095M(NLE)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: David Martin (A8-0049/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0091).


8.10. ES un Singapūras partnerības un sadarbības nolīgums *** (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes Lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Partnerības un sadarbības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Singapūras Republiku, no otras puses [15375/2018 - C8-0026/2019- 2018/0403(NLE)] - Ārlietu komiteja. Referents: Antonio López-Istúriz White (A8-0020/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 10. punkts)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2019)0092).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


8.11. ES un Singapūras partnerības un sadarbības nolīgums (rezolūcija) (balsošana)

Ziņojums ar priekšlikumu nenormatīvai rezolūcijai par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Partnerības un sadarbības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Singapūras Republiku, no otras puses [2018/0403M(NLE)] - Ārlietu komiteja. Referents: Antonio López-Istúriz White (A8-0023/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 11. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2019)0093).


8.12. Transporta kopienas dibināšanas līgums *** (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Transporta kopienas dibināšanas līgumu [13111/2018 - C8-0473/2018- 2018/0282(NLE)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referente: Karima Delli (A8-0022/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 12. punkts)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2019)0094).

Parlaments apstiprināja līguma noslēgšanu.


8.13. 2018. gada ziņojums par Bosniju un Hercegovinu (balsošana)

Ziņojums par Komisijas 2018. gada ziņojumu par Bosniju un Hercegovinu [2018/2148(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Cristian Dan Preda (A8-0467/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 13. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2019)0095).

Uzstāšanās

Cristian Dan Preda (referents) ierosināja mutisku grozījumu 5. punktam. Ierosinātais mutiskais grozījums tika iekļauts.


8.14. Kopīgi noteikumi par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un finanšu noteikumi attiecībā uz tiem ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma un migrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Robežu pārvaldības un vīzu instrumentu [COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referenti: Andrey Novakov un Constanze Krehl (A8-0043/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 14. punkts)

PRIEKŠLIKUMS NORAIDĪT KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMU

Noraidīts.

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P8_TA(2019)0096).

Uzstājās Andrey Novakov (referents), pieprasot jautājumu nodot atpakaļ atbildīgajai komitejai saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu, lai risinātu iestāžu sarunas. Parlaments pieprasījumu apstiprināja.


8.15. Programma “Tiesiskums” ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido programmu “Tiesiskums” [COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD)] - Juridiskā komiteja - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referenti: Josef Weidenholzer un Heidi Hautala (A8-0068/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 15. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P8_TA(2019)0097).

Uzstājās Josef Weidenholzer (referents), pieprasot jautājumu nodot atpakaļ atbildīgajai komitejai saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu, lai risinātu iestāžu sarunas. Parlaments pieprasījumu apstiprināja.


8.16. Stāvoklis sarunās par Eiropas nākotni (balsošana)

Ziņojums par stāvokli sarunās par Eiropas nākotni [2018/2094(INI)] - Konstitucionālo jautājumu komiteja. Referents: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 16. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0098).

Uzstāšanās

Ramón Jáuregui Atondo (referents) uzstājās pirms balsošanas.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 12. jūnijsJuridisks paziņojums