Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 13 februarie 2019 - Strasbourg

8. Votare
CRE

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe site-ul internet al Parlamentului.


8.1. Calendarul perioadelor de sesiune ale Parlamentului - 2020 (vot)

Calendarul perioadelor de sesiune ale Parlamentului - 2020 (2019/2561(RSO): a se vedea propunerea Conferinței președinților (punctul 6 al PV din 11.2.2019)


(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

Declarat aprobat

Calendarul perioadelor de sesiune ale Parlamentului European pentru 2020 a fost, prin urmare, stabilit după cum urmează:

- 13 - 16 ianuarie

- 29 și 30 ianuarie

- 10 - 13 februarie

- 9 - 12 martie

- 30 martie - 2 aprilie

- 22 și 23 aprilie

- 11 -14 mai

- 3 și 4 iunie

- 15 - 18 iunie

- 6 - 9 iulie

- 14 - 17 septembrie

- 5 - 8 octombrie

- 19 - 22 octombrie

- 11 și 12 noiembrie

- 23 - 26 noiembrie

- 14 - 17 decembrie

Intervenții

A intervenit Daniele Viotti, care a solicitat verificarea anumitor intervenții din cadrul dezbaterii de ieri cu președintele Consiliului italian (punctul 18 al PV din 12.2.2019) (Președintele i-a răspuns că se va da curs solicitării).


8.2. Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului [COM(2018)0499 - C8-0313/2018 - 2018/0263(COD)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportoare: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0037/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNEREA COMISIEI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2019)0084)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


8.3. Informatizarea circulației și a controlului produselor accizabile ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind informatizarea circulației și a controlului produselor accizabile (reformare) [COM(2018)0341 - C8-0215/2018 - 2018/0187(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportoare: Kay Swinburne (A8-0010/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNEREA COMISIEI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2019)0085)

Au intervenit Kay Swinburne (raportoare), pentru a solicita ca această chestiune să fie retrimisă comisiei competente în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură. Parlamentul a aprobat cererea.


8.4. Legea aplicabilă efectelor față de terți ale cesiunilor de creanțe ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind legea aplicabilă efectelor față de terți ale cesiunilor de creanțe [COM(2018)0096 - C8-0109/2018 - 2018/0044(COD)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Pavel Svoboda (A8-0261/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2019)0086)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


8.5. Programul de schimb, asistență și formare profesională pentru protecția monedei euro împotriva falsificării pentru perioada 2021-2027 (programul „Pericles IV”) ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui program de schimb, asistență și formare profesională pentru protecția monedei euro împotriva falsificării pentru perioada 2021-2027 („programul Pericles IV”) [COM(2018)0369 - C8-0240/2018 - 2018/0194(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Dennis de Jong (A8-0069/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2019)0087)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


8.6. Acordul de liber schimb între UE și Singapore *** (vot)

Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea unui acord de liber schimb între Uniunea Europeană și Republica Singapore [07971/2018 - C8-0446/2018 - 2018/0093(NLE)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportor: David Martin (A8-0053/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2019)0088)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


8.7. Acordul de liber schimb între UE și Singapore (rezoluție) (vot)

Raport conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de liber schimb între UE și Singapore [2018/0093M(NLE)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportor: David Martin (A8-0048/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0089)


8.8. Acordul de protecție a investițiilor între UE și Singapore *** (vot)

Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de protecție a investițiilor încheiat între UE și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte [07979/2018 - C8-0447/2018 - 2018/0095(NLE)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportor: David Martin (A8-0054/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2019)0090)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


8.9. Acordul de protecție a investițiilor între UE și Singapore (rezoluție) (vot)

Raport conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea în numele Uniunii Europene a Acordului de protecție a investițiilor încheiat între UE și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte [2018/0095M(NLE)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportor: David Martin (A8-0049/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0091)


8.10. Acordul de parteneriat și cooperare dintre UE și Singapore *** (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de parteneriat și cooperare dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte [15375/2018 - C8-0026/2019- 2018/0403(NLE)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Antonio López-Istúriz White (A8-0020/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2019)0092)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


8.11. Acordul de parteneriat și cooperare dintre UE și Singapore (rezoluție) (vot)

Raport conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea în numele Uniunii Europene a Acordului de parteneriat și cooperare dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte [2018/0403M(NLE)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Antonio López-Istúriz White (A8-0023/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2019)0093)


8.12. Tratatul de instituire a Comunității transporturilor *** (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Tratatului de instituire a Comunității transporturilor [13111/2018 - C8-0473/2018- 2018/0282(NLE)] - Comisia pentru transport și turism. Raportoare: Karima Delli (A8-0022/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2019)0094)

Parlamentul a aprobat încheierea tratatului.


8.13. Raportul pe 2018 privind Bosnia și Herțegovina (vot)

Raport referitor la Raportul Comisiei pe 2018 privind Bosnia și Herțegovina [2018/2148(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Cristian Dan Preda (A8-0467/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2019)0095)

Intervenții

Cristian Dan Preda (raportor) a prezentat un amendament oral la punctul 5. Amendamentul oral a fost reținut.


8.14. Dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european plus, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, și de instituire a unor norme financiare aplicabile acestor fonduri ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european plus, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, și de instituire a unor norme financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil și migrație, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului pentru managementul frontierelor și vize [COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportori: Andrey Novakov și Constanze Krehl (A8-0043/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)

PROPUNERE DE RESPINGERE A PROPUNERII COMISIEI

Respins

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2019)0096)

Au intervenit Andrey Novakov (raportor), pentru a solicita ca această chestiune să fie retrimisă comisiei competente în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură. Parlamentul a aprobat cererea.


8.15. Programul „Justiție” ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului „Justiție” [COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD)] - Comisia pentru afaceri juridice - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportori: Josef Weidenholzer și Heidi Hautala (A8-0068/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 15)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2019)0097)

Au intervenit Josef Weidenholzer (raportor), pentru a solicita ca această chestiune să fie retrimisă comisiei competente în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură. Parlamentul a aprobat cererea.


8.16. Stadiul dezbaterii privind viitorul Europei (vot)

Raport referitor la stadiul dezbaterii privind viitorul Europei [2018/2094(INI)] - Comisia pentru afaceri constituționale. Raportor: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 16)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0098)

Intervenții

Ramón Jáuregui Atondo (raportor), înainte de votare.

Ultima actualizare: 12 iunie 2019Notă juridică