Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 13. februar 2019 - Strasbourg

8. Čas glasovanja
CRE

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih, ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Parlamenta.


8.1. Časovni razpored delnih zasedanj Parlamenta za leto 2020 (glasovanje)

Časovni razpored delnih zasedanj Parlamenta za leto 2020 (2019/2561(RSO): glej predlog konference predsednikov (točka 6 zapisnika z dne 11.2.2019)


(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

Razglašeno kot odobreno.

Posledično velja naslednji koledar zasedanj Evropskega parlamenta za leto 2020:

- 13. do 16. januar

- 29. in 30. januar

- 10. do 13. februar

- 9. do 12. marec

- 30. marec do 2. april

- 22. in 23. april

- 11. do 14. maj

- 3. in 4. junij

- 15. do 18. junij

- 6. do 9. julij

- 14. do 17. september

- 5. do 8. oktober

- 19. do 22. oktober

- 11. in 12. november

- 23. do 26. november

- 14. do 17. december.

Govori

Govoril je Daniele Viotti, ki je zahteval, naj se preverijo nekateri govori iz včerajšnje razprave s predsednikom italijanske vlade (točka 18 zapisnika z dne 12.2.2019) (predsednik je odgovoril, da bo to storjeno).


8.2. Evropska agencija za nadzor ribištva ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropski agenciji za nadzor ribištva (kodificirano besedilo) [COM(2018)0499 - C8-0313/2018 - 2018/0263(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0037/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

PREDLOG KOMISIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2019)0084)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


8.3. Informatizacija gibanja in nadzora trošarinskega blaga ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o informatizaciji gibanja in nadzora trošarinskega blaga (prenovitev) [COM(2018)0341 - C8-0215/2018 - 2018/0187(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalka: Kay Swinburne (A8-0010/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

PREDLOG KOMISIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2019)0085)

Govorila je Kay Swinburne (poročevalka), ki je zahtevala, da se zadeva vrne pristojnemu odboru za medinstitucionalna pogajanja v skladu s členom 59(4) Poslovnika. Parlament je zahtevo odobril.


8.4. Pravo, ki se uporablja za učinke odstopa terjatev za tretje osebe ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pravu, ki se uporablja za učinke odstopa terjatev za tretje osebe [COM(2018)0096 - C8-0109/2018 - 2018/0044(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Pavel Svoboda (A8-0261/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG KOMISIJE in PREDLOGI SPREMEMB

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2019)0086)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


8.5. Program izmenjave, pomoči in usposabljanja za zaščito eura pred ponarejanjem za obdobje 2021–2027 (program Pericles IV) ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa izmenjave, pomoči in usposabljanja za zaščito eura pred ponarejanjem za obdobje 2021–2027 (program „Pericles IV“) [COM(2018)0369 - C8-0240/2018 - 2018/0194(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Dennis de Jong (A8-0069/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG KOMISIJE in PREDLOGI SPREMEMB

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2019)0087)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


8.6. Sporazum o prosti trgovini med EU in Singapurjem *** (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o prosti trgovini med Evropsko unijo in Republiko Singapur [07971/2018 - C8-0446/2018 - 2018/0093(NLE)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: David Martin (A8-0053/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2019)0088)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


8.7. Sporazum o prosti trgovini med EU in Singapurjem (resolucija) (glasovanje)

Poročilo s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o prosti trgovini med Evropsko unijo in Republiko Singapur [2018/0093M(NLE)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: David Martin (A8-0048/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0089)


8.8. Sporazum o zaščiti naložb med EU in Singapurjem *** (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma, v imenu Evropske unije, o zaščiti naložb med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Singapur na drugi strani [07979/2018 - C8-0447/2018 - 2018/0095(NLE)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: David Martin (A8-0054/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2019)0090)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


8.9. Sporazum o zaščiti naložb med EU in Singapurjem (resolucija) (glasovanje)

Poročilo s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma, v imenu Evropske unije, o zaščiti naložb med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Singapur na drugi stran [2018/0095M(NLE)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: David Martin (A8-0049/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0091)


8.10. Sporazum o partnerstvu in sodelovanju med EU in Singapurjem *** (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Singapur na drugi strani [15375/2018 - C8-0026/2019- 2018/0403(NLE)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Antonio López-Istúriz White (A8-0020/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2019)0092)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


8.11. Sporazum o partnerstvu in sodelovanju med EU in Singapurjem (resolucija) (glasovanje)

Poročilo s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Singapur na drugi strani [2018/0403M(NLE)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Antonio López-Istúriz White (A8-0023/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2019)0093)


8.12. Pogodba o ustanovitvi prometne skupnosti *** (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Pogodbe o ustanovitvi prometne skupnosti [13111/2018 - C8-0473/2018- 2018/0282(NLE)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalka: Karima Delli (A8-0022/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2019)0094)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


8.13. Poročilo o Bosni in Hercegovini za leto 2018 (glasovanje)

Poročilo o poročilu Komisije o Bosni in Hercegovini za leto 2018 [2018/2148(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Cristian Dan Preda (A8-0467/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2019)0095)

Govori

Cristian Dan Preda (poročevalec) je podal ustni predlog spremembe k odstavku 5, ki je bil upoštevan.


8.14. Skupne določbe o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in o finančnih pravilih zanje ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi skupnih določb o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in o finančnih pravilih zanje ter za Sklad za azil in migracije, Sklad za notranjo varnost in Instrument za upravljanje meja in vizume [COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)] - Odbor za regionalni razvoj. Soporočevalca: Andrey Novakov in Constanze Krehl (A8-0043/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 14)

PREDLOG ZAVRNITVE PREDLOGA KOMISIJE

Zavrnjeno

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2019)0096)

Govoril je Andrey Novakov (poročevalec), ki je zahteval, da se zadeva vrne pristojnemu odboru za medinstitucionalna pogajanja v skladu s členom 59(4) Poslovnika. Parlament je zahtevo odobril.


8.15. Program za pravosodje ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa za pravosodje [COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD)] - Odbor za pravne zadeve - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Soporočevalca: Josef Weidenholzer in Heidi Hautala (A8-0068/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 15)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2019)0097)

Govoril je Josef Weidenholzer (poročevalec), ki je zahteval, da se zadeva vrne pristojnemu odboru za medinstitucionalna pogajanja v skladu s členom 59(4) Poslovnika. Parlament je zahtevo odobril.


8.16. Stanje razprav o prihodnosti Evrope (glasovanje)

Poročilo o stanju razprav o prihodnosti Evrope [2018/2094(INI)] - Odbor za ustavne zadeve. Poročevalec: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 16)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0098)

Govori

Ramón Jáuregui Atondo (poročevalec), pred glasovanjem.

Zadnja posodobitev: 12. junij 2019Pravno obvestilo