Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 13. veebruar 2019 - StrasbourgLõplik väljaanne

13. Õiglane maksustamine õiglase ühiskonna nimel (temaatiline arutelu)
CRE

Õiglane maksustamine õiglase ühiskonna nimel (2017/2560(RSP))

Sõna võttis Jeppe Kofod, et algatada fraktsiooni S&D poolt pakutud arutelu.

Sõna võtsid George Ciamba (nõukogu eesistuja) ja Pierre Moscovici (komisjoni liige).

Sõna võtsid Dariusz Rosati fraktsiooni PPE nimel, Pervenche Berès fraktsiooni S&D nimel, Ralph Packet fraktsiooni ECR nimel, Izaskun Bilbao Barandica fraktsiooni ALDE nimel, Martin Schirdewan fraktsiooni GUE/NGL nimel, Sven Giegold fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marco Valli fraktsiooni EFDD nimel, Nicolas Bay fraktsiooni ENF nimel, Lampros Fountoulis (fraktsioonilise kuuluvuseta), Markus Ferber, Peter Simon, Notis Marias, Matt Carthy, Molly Scott Cato, Bill Etheridge, Auke Zijlstra, Udo Voigt, Othmar Karas, Mercedes Bresso, Pirkko Ruohonen-Lerner, Miguel Urbán Crespo, Eva Joly ja Piernicola Pedicini.

ISTUNGI JUHATAJA: Ioan Mircea PAŞCU
asepresident

Sõna võtsid Stanisław Żółtek, Paulo Rangel, Ana Gomes, Joachim Starbatty, Gunnar Hökmark, Paul Tang, Richard Sulík, Nuno Melo, Evelyn Regner, Ruža Tomašić ja Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Sõna võtsid Pierre Moscovici ja George Ciamba.

Arutelu lõpetati.

Viimane päevakajastamine: 12. juuni 2019Õigusalane teave