Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 13 februari 2019 - StraatsburgDefinitieve uitgave

13. Eerlijke belastingheffing voor een rechtvaardige samenleving (actualiteitendebat)
CRE

Eerlijke belastingheffing voor een rechtvaardige samenleving (2017/2560(RSP))

Het woord wordt gevoerd door Jeppe Kofod om het door de S&D-Fractie voorgestelde debat te openen.

Het woord wordt gevoerd door George Ciamba (fungerend voorzitter van de Raad) en Pierre Moscovici (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Dariusz Rosati, namens de PPE-Fractie, Pervenche Berès, namens de S&D-Fractie, Ralph Packet, namens de ECR-Fractie, Izaskun Bilbao Barandica, namens de ALDE-Fractie, Martin Schirdewan, namens de GUE/NGL-Fractie, Sven Giegold, namens de Verts/ALE-Fractie, Marco Valli, namens de EFDD-Fractie, Nicolas Bay, namens de ENF-Fractie, Lampros Fountoulis, niet-fractiegebonden lid, Markus Ferber, Peter Simon, Notis Marias, Matt Carthy, Molly Scott Cato, Bill Etheridge, Auke Zijlstra, Udo Voigt, Othmar Karas, Mercedes Bresso, Pirkko Ruohonen-Lerner, Miguel Urbán Crespo, Eva Joly en Piernicola Pedicini.

VOORZITTER: Ioan Mircea PAŞCU
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Stanisław Żółtek, Paulo Rangel, Ana Gomes, Joachim Starbatty, Gunnar Hökmark, Paul Tang, Richard Sulík, Nuno Melo, Evelyn Regner, Ruža Tomašić en Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Het woord wordt gevoerd door Pierre Moscovici en George Ciamba.

Het debat wordt gesloten.

Laatst bijgewerkt op: 12 juni 2019Juridische mededeling