Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 13 februarie 2019 - StrasbourgEdiţie definitivă

13. Echitate fiscală pentru o societate justă (dezbatere pe o temă de actualitate)
CRE

Echitate fiscală pentru o societate justă (2017/2560(RSP))

A intervenit Jeppe Kofod pentru a lansa dezbaterea propusă de Grupul S&D.

Au intervenit George Ciamba (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Pierre Moscovici (membru al Comisiei).

Au intervenit Dariusz Rosati, în numele Grupului PPE, Pervenche Berès, în numele Grupului S&D, Ralph Packet, în numele Grupului ECR, Izaskun Bilbao Barandica, în numele Grupului ALDE, Martin Schirdewan, în numele Grupului GUE/NGL, Sven Giegold, în numele Grupului Verts/ALE, Marco Valli, în numele Grupului EFDD, Nicolas Bay, în numele Grupului ENF, Lampros Fountoulis, neafiliat, Markus Ferber, Peter Simon, Notis Marias, Matt Carthy, Molly Scott Cato, Bill Etheridge, Auke Zijlstra, Udo Voigt, Othmar Karas, Mercedes Bresso, Pirkko Ruohonen-Lerner, Miguel Urbán Crespo, Eva Joly și Piernicola Pedicini.

A PREZIDAT: Ioan Mircea PAŞCU
Vicepreședinte

Au intervenit Stanisław Żółtek, Paulo Rangel, Ana Gomes, Joachim Starbatty, Gunnar Hökmark, Paul Tang, Richard Sulík, Nuno Melo, Evelyn Regner, Ruža Tomašić și Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Au intervenit Pierre Moscovici și George Ciamba.

Dezbaterea s-a încheiat.

Ultima actualizare: 12 iunie 2019Notă juridică