Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2019/2574(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0128/2019

Keskustelut :

PV 13/02/2019 - 20
CRE 13/02/2019 - 20

Äänestykset :

PV 14/02/2019 - 10.16

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0130

Pöytäkirja
Keskiviikko 13. helmikuuta 2019 - Strasbourg

20. INF-sopimuksen tulevaisuus ja vaikutus Euroopan unioniin (keskustelu)
CRE

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: INF-sopimuksen tulevaisuus ja vaikutus Euroopan unioniin (2018/2574(RSP))

George Ciamba (neuvoston puheenjohtaja) antoi julkilausuman komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Puheenvuorot: Michael Gahler PPE-ryhmän puolesta, Clare Moody S&D-ryhmän puolesta, Geoffrey Van Orden ECR-ryhmän puolesta, Urmas Paet ALDE-ryhmän puolesta, Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta, Klaus Buchner Verts/ALE-ryhmän puolesta, Tunne Kelam, Knut Fleckenstein, Marek Jurek, Bodil Valero, Elmar Brok, Victor Boştinaru, Reinhard Bütikofer, Jeppe Kofod, Indrek Tarand, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Doru-Claudian Frunzulică, Ana Gomes, Michèle Rivasi ja Arne Lietz.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Othmar Karas, Notis Marias, Georgios Epitideios, Bogdan Andrzej Zdrojewski ja Julie Ward, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Reinhard Bütikofer.

George Ciamba käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić ja Branislav Škripek ECR-ryhmän puolesta INF-sopimuksen tulevaisuudesta ja vaikutuksesta Euroopan unioniin (2019/2574(RSP)) (B8-0128/2019)

—   Clare Moody, Knut Fleckenstein, Elena Valenciano ja Victor Boştinaru S&D-ryhmän puolesta INF-sopimuksen tulevaisuudesta ja vaikutuksesta Euroopan unioniin (2019/2574(RSP)) (B8-0129/2019)

—   Michael Gahler, Cristian Dan Preda, Sandra Kalniete, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Tunne Kelam ja Eduard Kukan PPE-ryhmän puolesta INF-sopimuksen tulevaisuudesta ja vaikutuksesta Euroopan unioniin (2019/2574(RSP)) (B8-0130/2019)

—   Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Eleonora Forenza, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sabine Lösing ja Luke Ming Flanagan GUE/NGL-ryhmän puolesta INF-sopimuksen tulevaisuudesta ja vaikutuksesta Euroopan unioniin (2019/2574(RSP)) (B8-0131/2019)

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Jozo Radoš, Marietje Schaake ja Hilde Vautmans ALDE-ryhmän puolesta INF-sopimuksen tulevaisuudesta ja vaikutuksesta Euroopan unioniin (2019/2574(RSP)) (B8-0132/2019)

—   Klaus Buchner, Bodil Valero, Ska Keller, Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer, Jordi Solé ja Michèle Rivasi Verts/ALE-ryhmän puolesta INF-sopimuksen tulevaisuudesta ja vaikutuksesta Euroopan unioniin (2019/2574(RSP)) (B8-0133/2019).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.2.2019, kohta 10.16.

Päivitetty viimeksi: 12. kesäkuuta 2019Oikeudellinen huomautus