Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2019/2574(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B8-0128/2019

Debatai :

PV 13/02/2019 - 20
CRE 13/02/2019 - 20

Balsavimas :

PV 14/02/2019 - 10.16

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0130

Protokolas
Trečiadienis, 2019 m. vasario 13 d. - StrasbūrasGalutinė teksto versija

20. INF sutarties ateitis ir poveikis ES (diskusijos)
CRE

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: INF sutarties ateitis ir poveikis ES (2018/2574(RSP))

George Ciamba (Einantis Tarybos pirmininko pareigas) padarė pareiškimą Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Kalbėjo Michael Gahler PPE frakcijos vardu, Clare Moody S&D frakcijos vardu, Geoffrey Van Orden ECR frakcijos vardu, Urmas Paet ALDE frakcijos vardu, Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu, Klaus Buchner Verts/ALE frakcijos vardu, Tunne Kelam, Knut Fleckenstein, Marek Jurek, Bodil Valero, Elmar Brok, Victor Boştinaru, Reinhard Bütikofer, Jeppe Kofod, Indrek Tarand, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Doru-Claudian Frunzulică, Ana Gomes, Michèle Rivasi ir Arne Lietz.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Othmar Karas, Notis Marias, Georgios Epitideios, Bogdan Andrzej Zdrojewski ir Julie Ward (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Reinhard Bütikofer).

Kalbėjo George Ciamba.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

—   Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić ir Branislav Škripek ECR frakcijos vardu – dėl vidutinio nuotolio branduolinių pajėgų sutarties ateities ir jos poveikio ES (2019/2574(RSP)) (B8-0128/2019);

—   Clare Moody, Knut Fleckenstein, Elena Valenciano ir Victor Boştinaru S&D frakcijos vardu – dėl vidutinio nuotolio branduolinių pajėgų sutarties ateities ir jos poveikio Europos Sąjungai (2019/2574(RSP)) (B8-0129/2019);

—   Michael Gahler, Cristian Dan Preda, Sandra Kalniete, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Tunne Kelam ir Eduard Kukan PPE frakcijos vardu – dėl vidutinio nuotolio branduolinių pajėgų sutarties ateities ir jos poveikio ES (2019/2574(RSP)) (B8-0130/2019);

—   Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Eleonora Forenza, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sabine Lösing ir Luke Ming Flanagan GUE/NGL frakcijos vardu – dėl vidutinio nuotolio branduolinių pajėgų sutarties ateities ir jos poveikio ES (2019/2574(RSP)) (B8-0131/2019);

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Jozo Radoš, Marietje Schaake ir Hilde Vautmans ALDE frakcijos vardu – dėl vidutinio nuotolio branduolinių pajėgų sutarties ateities ir jos poveikio ES (2019/2574(RSP)) (B8-0132/2019);

—   Klaus Buchner, Bodil Valero, Ska Keller, Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer, Jordi Solé ir Michèle Rivasi Verts/ALE frakcijos vardu – dėl vidutinio nuotolio branduolinių pajėgų sutarties ateities ir jos poveikio ES (2019/2574(RSP)) (B8-0133/2019).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 02 14 protokolo 10.16 punktas

Atnaujinta: 2019 m. birželio 12 d.Teisinis pranešimas