Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2019/2574(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B8-0128/2019

Dezbateri :

PV 13/02/2019 - 20
CRE 13/02/2019 - 20

Voturi :

PV 14/02/2019 - 10.16

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0130

Proces-verbal
Miercuri, 13 februarie 2019 - StrasbourgEdiţie definitivă

20. Viitorul Tratatului privind forțele nucleare cu rază medie de acțiune și impactul său asupra UE (dezbatere)
CRE

Declarația Vicepreședintei Comisiei/ Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Viitorul Tratatului privind forțele nucleare cu rază medie de acțiune și impactul său asupra UE (2018/2574(RSP))

George Ciamba (Președintele în exercițiu al Consiliului) a făcut declarația în numele Vicepreședintei Comisiei/ Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Au intervenit Michael Gahler, în numele Grupului PPE, Clare Moody, în numele Grupului S&D, Geoffrey Van Orden, în numele Grupului ECR, Urmas Paet, în numele Grupului ALDE, Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL, Klaus Buchner, în numele Grupului Verts/ALE, Tunne Kelam, Knut Fleckenstein, Marek Jurek, Bodil Valero, Elmar Brok, Victor Boştinaru, Reinhard Bütikofer, Jeppe Kofod, Indrek Tarand, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Doru-Claudian Frunzulică, Ana Gomes, Michèle Rivasi și Arne Lietz.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Othmar Karas, Notis Marias, Georgios Epitideios, Bogdan Andrzej Zdrojewski și Julie Ward, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Reinhard Bütikofer.

A intervenit George Ciamba.

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić și Branislav Škripek, în numele Grupului ECR, referitoare la viitorul Tratatului privind forțele nucleare cu rază medie de acțiune și la impactul asupra UE (2019/2574(RSP)) (B8-0128/2019);

—   Clare Moody, Knut Fleckenstein, Elena Valenciano și Victor Boştinaru, în numele Grupului S&D, referitoare la viitorul Tratatului privind forțele nucleare cu rază medie de acțiune și la impactul asupra Uniunii Europene (2019/2574(RSP)) (B8-0129/2019);

—   Michael Gahler, Cristian Dan Preda, Sandra Kalniete, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Tunne Kelam și Eduard Kukan, în numele Grupului PPE, referitoare la viitorul Tratatului privind forțele nucleare cu rază medie de acțiune și la impactul asupra UE (2019/2574(RSP)) (B8-0130/2019);

—   Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Eleonora Forenza, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sabine Lösing și Luke Ming Flanagan, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la viitorul Tratatului privind forțele nucleare cu rază medie de acțiune și la impactul asupra UE (2019/2574(RSP)) (B8-0131/2019);

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Jozo Radoš, Marietje Schaake și Hilde Vautmans, în numele Grupului ALDE, referitoare la viitorul Tratatului privind forțele nucleare cu rază medie de acțiune și la impactul asupra UE (2019/2574(RSP)) (B8-0132/2019);

—   Klaus Buchner, Bodil Valero, Ska Keller, Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer, Jordi Solé și Michèle Rivasi, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la viitorul Tratatului privind forțele nucleare cu rază medie de acțiune și la impactul asupra UE (2019/2574(RSP)) (B8-0133/2019).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.16 al PV din 14.2.2019.

Ultima actualizare: 12 iunie 2019Notă juridică