Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/0288(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0032/2019

Ingivna texter :

A8-0032/2019

Debatter :

PV 13/02/2019 - 25
CRE 13/02/2019 - 25

Omröstningar :

PV 14/02/2019 - 10.11
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2019)0125

Protokoll
Onsdagen den 13 februari 2019 - StrasbourgSlutlig utgåva

25. Gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för persontransporter med buss ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1073/2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för persontransporter med buss [COM(2017)0647 - C8-0396/2017 - 2017/0288(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Roberts Zīle (A8-0032/2019)

Roberts Zīle redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Violeta Bulc (ledamot av kommissionen).

Talare: Luis de Grandes Pascual för PPE-gruppen, Peter Kouroumbashev för S&D-gruppen, Kosma Złotowski för ECR-gruppen, Izaskun Bilbao Barandica för ALDE-gruppen, João Pimenta Lopes för GUE/NGL-gruppen, Michael Cramer för Verts/ALE-gruppen, Wim van de Camp, Inés Ayala Sender, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Lucy Anderson, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Isabella De Monte och Andor Deli.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák, Maria Grapini, Notis Marias och Gesine Meissner, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Michael Cramer.

Talare: Violeta Bulc och Roberts Zīle.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.11 i protokollet av den 14.2.2019.

ORDFÖRANDESKAP: Evelyne GEBHARDT
Vice talman

Senaste uppdatering: 12 juni 2019Rättsligt meddelande