Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 13. února 2019 - ŠtrasburkKonečné znění

27. Bezpečnostní hrozby související se zvyšující se technologickou přítomností Číny v EU a případná opatření přijatá na úrovni EU na jejich omezení (rozprava)
CRE

Prohlášení Rady a Komise: Bezpečnostní hrozby související se zvyšující se technologickou přítomností Číny v EU a případná opatření přijatá na úrovni EU na jejich omezení (2018/2575(RSP))

George Ciamba (úřadující předseda Rady) a Julian King (člen Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Jiří Pospíšil za skupinu PPE, Peter Kouroumbashev za skupinu S&D, Pavel Telička za skupinu ALDE, Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL, Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE, Jonathan Arnott za skupinu EFDD, Gilles Lebreton za skupinu ENF, Paul Rübig a Stanislav Polčák.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásil Notis Marias.

Vystoupili: Julian King a George Ciamba.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 123 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: příští dílčí zasedání.

Poslední aktualizace: 12. června 2019Právní upozornění