Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Zápis
Středa, 13. února 2019 - ŠtrasburkKonečné znění
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 3.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 4.Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)
 5.Studijní dokument s názvem „Směřování k udržitelné Evropě do roku 2030“ (rozprava)
 6.Společná ustanovení o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu plus, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o finančních pravidlech pro tyto fondy ***I (rozprava)
 7.Pokračování denního zasedání
 8.Hlasování
  8.1.Harmonogram dílčích zasedání Parlamentu v roce 2020 (hlasování)
  8.2.Evropská agentura pro kontrolu rybolovu ***I (hlasování)
  8.3.Zavedení elektronického systému pro přepravu a sledování zboží podléhajícího spotřební dani ***I (hlasování)
  8.4.Právo rozhodné pro účinky postoupení pohledávek na třetí strany ***I (hlasování)
  8.5.Program výměny, pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání na období 2021–2027 (program „Pericles IV“) ***I (hlasování)
  8.6.Dohoda o volném obchodu mezi EU a Singapurem *** (hlasování)
  8.7.Dohoda o volném obchodu mezi EU a Singapurem (usnesení) (hlasování)
  8.8.Dohoda o ochraně investic mezi EU a Singapurem *** (hlasování)
  8.9.Dohoda o ochraně investic mezi EU a Singapurem (usnesení) (hlasování)
  8.10.Dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Singapurem *** (hlasování)
  8.11.Dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Singapurem (usnesení) (hlasování)
  8.12.Smlouva o založení Dopravního společenství *** (hlasování)
  8.13.Zpráva o Bosně a Hercegovině za rok 2018 (hlasování)
  8.14.Společná ustanovení o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu plus, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o finančních pravidlech pro tyto fondy ***I (hlasování)
  8.15.Program Spravedlnost ***I (hlasování)
  8.16.Stav diskuse o budoucnosti Evropy (hlasování)
 9.Vysvětlení hlasování
 10.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 11.Pokračování denního zasedání
 12.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 13.Spravedlivé zdanění pro spravedlivou společnost (rozprava na aktuální téma)
 14.Hodnocení zdravotnických technologií ***I (rozprava)
 15.Pokračování denního zasedání
 16.Hlasování
  16.1.Spolupráce soudů členských států při dokazování v občanských nebo obchodních věcech ***I (hlasování)
  16.2.Doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech ***I (hlasování)
  16.3.Společná pravidla zajišťující základní propojení v silniční nákladní dopravě s ohledem na vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Unie ***I (hlasování)
  16.4.Společná pravidla zajišťující základní propojení v letecké dopravě s ohledem na vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Unie ***I (hlasování)
  16.5.Bezpečnost letectví s ohledem na vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Unie ***I (hlasování)
  16.6.Všeobecná dohoda o obchodu službami: potřebná kompenzační vyrovnání v důsledku přistoupení Česka, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Rakouska, Polska, Slovinska, Slovenska, Finska a Švédska k EU *** (hlasování)
  16.7.Zjednodušení opatření na zlepšení realizace transevropské dopravní sítě ***I (hlasování)
  16.8.Pojištění motorových vozidel ***I (hlasování)
  16.9.Citelný odpor vůči právům žen a rovnosti žen a mužů v EU (hlasování)
  16.10.Politické výzvy a strategie pro boj proti nádorovým onemocněním žen a s nimi souvisejícímu současnému výskytu dalších nemocí (hlasování)
  16.11.Používání konopí pro léčebné účely (hlasování)
  16.12.Jednání Petičního výboru v roce 2018 (hlasování)
 17.Vysvětlení hlasování
 18.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 19.Pokračování denního zasedání
 20.Budoucnost Smlouvy o likvidaci raket středního a kratšího doletu (INF) a dopad na EU (rozprava)
 21.Stanovení rámce pro prověřování přímých zahraničních investic do Evropské unie ***I (rozprava)
 22.Interoperabilita elektronických systémů pro výběr mýtného a usnadnění přeshraniční výměny informací týkajících se nezaplacení silničních poplatků v Unii ***I (rozprava)
 23.Vzájemné uznávání zboží uvedeného v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě ***I (rozprava)
 24.Poplatky za přeshraniční platby v Unii a poplatky za konverzi měny ***I (rozprava)
 25.Společná pravidla pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy ***I (rozprava)
 26.NAIADES II – akční program na podporu vnitrozemské vodní dopravy (rozprava)
 27.Bezpečnostní hrozby související se zvyšující se technologickou přítomností Číny v EU a případná opatření přijatá na úrovni EU na jejich omezení (rozprava)
 28.Předložení dokumentů
 29.Pořad jednání příštího denního zasedání
 30.Ukončení denního zasedání
 Prezenční listina
Zápis
Konečné znění (235 kb)
  Prezenční listina
Konečné znění (62 kb)
 
Zápis
Konečné znění (87 kb)
  Prezenční listina
Konečné znění (11 kb)
  Výsledky hlasování
Konečné znění (67 kb)
  Jmenovitá hlasování
Konečné znění (288 kb)
 
Zápis
Konečné znění (337 kb)
  Prezenční listina
Konečné znění (71 kb)
  Výsledky hlasování
Konečné znění (228 kb)
  Jmenovitá hlasování
Konečné znění (1868 kb)
Poslední aktualizace: 12. června 2019Právní upozornění