Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Środa, 13 lutego 2019 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 3.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 4.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)
 5.Dokument otwierający debatę pt. „W kierunku zrównoważonej Europy do 2030 r.” (debata)
 6.Wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy ***I (debata)
 7.Wznowienie posiedzenia
 8.Głosowanie
  8.1.Kalendarz sesji miesięcznych Parlamentu – 2020 r. (głosowanie)
  8.2.Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa ***I (głosowanie)
  8.3.Komputeryzacja przepływu wyrobów akcyzowych i nadzór nad nimi ***I (głosowanie)
  8.4.Prawo właściwe dla skutków przelewu wierzytelności wobec osób trzecich ***I (głosowanie)
  8.5.Program wymiany, pomocy i szkoleń w dziedzinie ochrony euro przed fałszowaniem na lata 2021–2027 (program „Perykles IV”) ***I (głosowanie)
  8.6.Umowa o wolnym handlu między UE a Singapurem *** (głosowanie)
  8.7.Umowa o wolnym handlu między UE a Singapurem (rezolucja) (głosowanie)
  8.8.Umowa o ochronie inwestycji między UE a Singapurem *** (głosowanie)
  8.9.Umowa o ochronie inwestycji między UE a Singapurem (rezolucja) (głosowanie)
  8.10.Umowa o partnerstwie i współpracy między UE a Singapurem *** (głosowanie)
  8.11.Umowa o partnerstwie i współpracy między UE a Singapurem (rezolucja) (głosowanie)
  8.12.Traktat ustanawiający Wspólnotę Transportową *** (głosowanie)
  8.13.Sprawozdanie za rok 2018 dotyczące Bośni i Hercegowiny (głosowanie)
  8.14.Wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy ***I (głosowanie)
  8.15.Program „Wymiar sprawiedliwości” ***I (głosowanie)
  8.16.Stan debaty nad przyszłością Europy (głosowanie)
 9.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 10.Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu
 11.Wznowienie posiedzenia
 12.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 13.Uczciwe opodatkowanie na rzecz sprawiedliwego społeczeństwa (debata na aktualny temat)
 14.Ocena technologii medycznych ***I (debata)
 15.Wznowienie posiedzenia
 16.Głosowanie
  16.1.Współpraca między sądami państw członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych ***I (głosowanie)
  16.2.Doręczanie w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych ***I (głosowanie)
  16.3.Wspólne zasady zapewniające podstawowe połączenia w zakresie transportu drogowego towarów w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej ***I (głosowanie)
  16.4.Wspólne zasady zapewniające podstawowe połączenia lotnicze w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej ***I (głosowanie)
  16.5.Bezpieczeństwo lotnicze w odniesieniu do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii ***I (głosowanie)
  16.6.GATS: konieczne wyrównania wynikające z przystąpienia Czech, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Austrii, Polski, Słowenii, Słowacji, Finlandii i Szwecji do Unii Europejskiej *** (głosowanie)
  16.7.Usprawnienie środków na rzecz poczynienia postępów w realizacji transeuropejskiej sieci transportowej ***I (głosowanie)
  16.8.Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych ***I (głosowanie)
  16.9.Napotykane wrogie nastawienie w odniesieniu do praw kobiet i równouprawnienia płci w UE (głosowanie)
  16.10.Polityczne wyzwania i strategie na rzecz walki z rakiem u kobiet i z chorobami współistniejącymi (głosowanie)
  16.11.Stosowanie marihuany w celach leczniczych (głosowanie)
  16.12.Obrady Komisji Petycji w 2018 r. (głosowanie)
 17.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 18.Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu
 19.Wznowienie posiedzenia
 20.Przyszłość traktatu o likwidacji pocisków rakietowych pośredniego zasięgu oraz konsekwencje dla UE (debata)
 21.Ustanowienie ram monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii Europejskiej ***I (debata)
 22.Interoperacyjność systemów elektronicznego poboru opłat drogowych i ułatwiania transgranicznej wymiany informacji na temat przypadków nieuiszczenia opłat drogowych w Unii  ***I (debata)
 23.Wzajemne uznawanie towarów wprowadzonych legalnie do obrotu w innym państwie członkowskim ***I (debata)
 24.Opłaty za płatności transgraniczne w Unii i opłaty za przeliczenie waluty ***I (debata)
 25.Wspólne zasady dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych ***I (debata)
 26.NAIADES II: Program działania na rzecz wsparcia śródlądowego transportu wodnego (debata)
 27.Zagrożenia dla bezpieczeństwa wynikające z rosnącej obecności technologicznej Chin w UE oraz możliwości podjęcia na szczeblu UE działań mających zmniejszyć te zagrożenia (debata)
 28.Składanie dokumentów
 29.Porządek obrad następnego posiedzenia
 30.Zamknięcie posiedzenia
 Lista obecności
Protokół (235 kb)
12/06/2019 14:50
  Lista obecności (62 kb)
12/06/2019 13:58
 
Protokół (87 kb)
12/06/2019 14:50
  Lista obecności (11 kb)
12/06/2019 13:58
  Wyniki głosowania (70 kb)
25/04/2019 14:58
  Głosowanie imienne (283 kb)
24/04/2019 16:26
 
Protokół (345 kb)
12/06/2019 14:50
  Lista obecności (71 kb)
12/06/2019 13:58
  Wyniki głosowania (223 kb)
25/04/2019 14:58
  Głosowanie imienne (1858 kb)
24/04/2019 16:26
Ostatnia aktualizacja: 12 czerwca 2019Informacja prawna