Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Środa, 13 lutego 2019 r. - StrasburgWersja ostateczna
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 3.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 4.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)
 5.Dokument otwierający debatę pt. „W kierunku zrównoważonej Europy do 2030 r.” (debata)
 6.Wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy ***I (debata)
 7.Wznowienie posiedzenia
 8.Głosowanie
  8.1.Kalendarz sesji miesięcznych Parlamentu – 2020 r. (głosowanie)
  8.2.Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa ***I (głosowanie)
  8.3.Komputeryzacja przepływu wyrobów akcyzowych i nadzór nad nimi ***I (głosowanie)
  8.4.Prawo właściwe dla skutków przelewu wierzytelności wobec osób trzecich ***I (głosowanie)
  8.5.Program wymiany, pomocy i szkoleń w dziedzinie ochrony euro przed fałszowaniem na lata 2021–2027 (program „Perykles IV”) ***I (głosowanie)
  8.6.Umowa o wolnym handlu między UE a Singapurem *** (głosowanie)
  8.7.Umowa o wolnym handlu między UE a Singapurem (rezolucja) (głosowanie)
  8.8.Umowa o ochronie inwestycji między UE a Singapurem *** (głosowanie)
  8.9.Umowa o ochronie inwestycji między UE a Singapurem (rezolucja) (głosowanie)
  8.10.Umowa o partnerstwie i współpracy między UE a Singapurem *** (głosowanie)
  8.11.Umowa o partnerstwie i współpracy między UE a Singapurem (rezolucja) (głosowanie)
  8.12.Traktat ustanawiający Wspólnotę Transportową *** (głosowanie)
  8.13.Sprawozdanie za rok 2018 dotyczące Bośni i Hercegowiny (głosowanie)
  8.14.Wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy ***I (głosowanie)
  8.15.Program „Wymiar sprawiedliwości” ***I (głosowanie)
  8.16.Stan debaty nad przyszłością Europy (głosowanie)
 9.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 10.Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu
 11.Wznowienie posiedzenia
 12.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 13.Uczciwe opodatkowanie na rzecz sprawiedliwego społeczeństwa (debata na aktualny temat)
 14.Ocena technologii medycznych ***I (debata)
 15.Wznowienie posiedzenia
 16.Głosowanie
  16.1.Współpraca między sądami państw członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych ***I (głosowanie)
  16.2.Doręczanie w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych ***I (głosowanie)
  16.3.Wspólne zasady zapewniające podstawowe połączenia w zakresie transportu drogowego towarów w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej ***I (głosowanie)
  16.4.Wspólne zasady zapewniające podstawowe połączenia lotnicze w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej ***I (głosowanie)
  16.5.Bezpieczeństwo lotnicze w odniesieniu do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii ***I (głosowanie)
  16.6.GATS: konieczne wyrównania wynikające z przystąpienia Czech, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Austrii, Polski, Słowenii, Słowacji, Finlandii i Szwecji do Unii Europejskiej *** (głosowanie)
  16.7.Usprawnienie środków na rzecz poczynienia postępów w realizacji transeuropejskiej sieci transportowej ***I (głosowanie)
  16.8.Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych ***I (głosowanie)
  16.9.Napotykane wrogie nastawienie w odniesieniu do praw kobiet i równouprawnienia płci w UE (głosowanie)
  16.10.Polityczne wyzwania i strategie na rzecz walki z rakiem u kobiet i z chorobami współistniejącymi (głosowanie)
  16.11.Stosowanie marihuany w celach leczniczych (głosowanie)
  16.12.Obrady Komisji Petycji w 2018 r. (głosowanie)
 17.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 18.Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu
 19.Wznowienie posiedzenia
 20.Przyszłość traktatu o likwidacji pocisków rakietowych pośredniego zasięgu oraz konsekwencje dla UE (debata)
 21.Ustanowienie ram monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii Europejskiej ***I (debata)
 22.Interoperacyjność systemów elektronicznego poboru opłat drogowych i ułatwiania transgranicznej wymiany informacji na temat przypadków nieuiszczenia opłat drogowych w Unii  ***I (debata)
 23.Wzajemne uznawanie towarów wprowadzonych legalnie do obrotu w innym państwie członkowskim ***I (debata)
 24.Opłaty za płatności transgraniczne w Unii i opłaty za przeliczenie waluty ***I (debata)
 25.Wspólne zasady dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych ***I (debata)
 26.NAIADES II: Program działania na rzecz wsparcia śródlądowego transportu wodnego (debata)
 27.Zagrożenia dla bezpieczeństwa wynikające z rosnącej obecności technologicznej Chin w UE oraz możliwości podjęcia na szczeblu UE działań mających zmniejszyć te zagrożenia (debata)
 28.Składanie dokumentów
 29.Porządek obrad następnego posiedzenia
 30.Zamknięcie posiedzenia
 Lista obecności
Protokół
Wersja ostateczna (235 kb)
  Lista obecności
Wersja ostateczna (62 kb)
 
Protokół
Wersja ostateczna (87 kb)
  Lista obecności
Wersja ostateczna (11 kb)
  Wyniki głosowania
Wersja ostateczna (70 kb)
  Głosowanie imienne
Wersja ostateczna (283 kb)
 
Protokół
Wersja ostateczna (345 kb)
  Lista obecności
Wersja ostateczna (71 kb)
  Wyniki głosowania
Wersja ostateczna (223 kb)
  Głosowanie imienne
Wersja ostateczna (1858 kb)
Ostatnia aktualizacja: 12 czerwca 2019Informacja prawna