Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 14 februari 2019 - StraatsburgDefinitieve uitgave

2. Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement) (opvolging)

De Voorzitter deelt mee dat hij geen verzoek heeft ontvangen van leden of een fractie of fracties die ten minste de middelhoge drempel bereiken met betrekking tot het besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen, zoals aangekondigd in de notulen van dinsdag 12 februari 2019 (punt 2 van de notulen van 12.2.2019).

De Commissie LIBE kon dus van start gaan met de de onderhandelingen na het verstrijken van de termijn die is vastgelegd in artikel 69 quater, lid 2, van het Reglement.

Laatst bijgewerkt op: 21 juni 2019Juridische mededeling