Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 14. februára 2019 - ŠtrasburgFinálna verzia

2. Rokovanie pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku) (ďalší postup)(ďalší postup)

Predseda oznámil, že od poslancov ani politickej skupiny či politických skupín, ktorí dosiahli aspoň strednú prahovú hodnotu, mu nebola doručená žiadna žiadosť týkajúca sa rozhodnutia o začatí medziinštitucionálnych rokovaní oznámených v zápisnici z utorka 12. februára 2019 (bod 2 zápisnice zo dňa 12.2.2019).

Výbor LIBE tak mohol po uplynutí lehoty stanovenej v článku 69c ods. 2 rokovacieho poriadku začať rokovania.

Posledná úprava: 21. júna 2019Právne oznámenie