Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 14 februari 2019 - StraatsburgDefinitieve uitgave

3. Het recht op vreedzaam protest en het evenredig gebruik van geweld (ingediende ontwerpresoluties)

Verklaring van de Commissie: Het recht op vreedzaam protest en het evenredig gebruik van geweld (2019/2569(RSP)))

Het debat heeft plaatsgevonden op 11 februari 2019 (punt 18 van de notulen van 11.2.2019)

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Roberta Metsola, namens de PPE-Fractie, Innocenzo Leontini, namens de ECR-Fractie, en Gérard Deprez, namens de ALDE-Fractie, over het recht op vreedzaam protest en het evenredig gebruik van geweld (2019/2569(RSP)) (B8-0103/2019);

—   Eva Joly, Ernest Urtasun, Margrete Auken, Josep Maria Terricabras, Jordi Solé, Yannick Jadot en Pascal Durand, namens de Verts/ALE-Fractie, over het recht op vreedzaam protest en het evenredig gebruik van geweld (2019/2569(RSP)) (B8-0104/2019);

—   Sylvia-Yvonne Kaufmann en Birgit Sippel, namens de S&D-Fractie, over het recht op vreedzaam protest en het evenredig gebruik van geweld (2019/2569(RSP)) (B8-0105/2019);

—   Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Stefan Eck, Marie-Pierre Vieu, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez en Takis Hadjigeorgiou, namens de GUE/NGL-Fractie, over het recht op vreedzaam protest en het evenredig gebruik van geweld (2019/2569(RSP)) (B8-0106/2019).

Stemming: punt 10.13 van de notulen van 14.2.2019.

Laatst bijgewerkt op: 21 juni 2019Juridische mededeling