Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 14 февруари 2019 г. - СтрасбургОкончателна версия

5. Решения относно някои документи

Промени в сезирането на комисии (член 53 от Правилника за дейността)

комисия JURI

- Създаване на Европейски орган по заетостта (COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD))
Разглеждане в комисия: водеща: EMPL
подпомагаща: BUDG, IMCO, TRAN, JURI, LIBE, FEMM, JURI (член 39 от Правилника за дейността)

- Готовност за посрещане на риска в електроенергийния сектор (COM(2016)0862 - C8-0493/2016 - 2016/0377(COD))
Разглеждане в комисия: водеща: ITRE
подпомагаща: ECON, ENVI, IMCO, JURI (член 39 от Правилника за дейността)

- Създаване на фонд „Убежище и миграция“ (COM(2018)0471 - C8-0271/2018 - 2018/0248(COD))
Разглеждане в комисия: водеща: LIBE
подпомагаща: AFET, DEVE, BUDG, JURI (член 39 от Правилника за дейността)

- Сключване на Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия (21105/1/2018 – C8-0031/2019 – 2018/0427(NLE))
Разглеждане в комисия: водеща: AFCO
подпомагаща: AFET, INTA, ENVI, JURI

Последно осъвременяване: 21 юни 2019 г.Правна информация