Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 14 februari 2019 - StraatsburgDefinitieve uitgave

5. Besluiten inzake bepaalde documenten

Wijzigingen aanwijzing commissies (artikel 53 van het Reglement)

Commissie JURI

- Oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit (COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD))
verwezen naar de bevoegde commissie: EMPL
advies: BUDG, IMCO, TRAN, JURI, LIBE, FEMM, JURI (artikel 39 van het Reglement)

- Risicoparaatheid in de elektriciteitssector (COM(2016)0862 - C8-0493/2016 - 2016/0377(COD))
verwezen naar de bevoegde commissie: ITRE
advies: ECON, ENVI, IMCO, JURI (artikel 39 van het Reglement)

- Oprichting van het Fonds voor asiel en migratie (COM(2018)0471 - C8-0271/2018 - 2018/0248(COD))
verwezen naar de bevoegde commissie: LIBE
advies: AFET, DEVE, BUDG, JURI (artikel 39 van het Reglement)

- Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (21105/1/2018 – C8-0031/2019 – 2018/0427(NLE))
verwezen naar de bevoegde commissie: AFCO
advies: AFET, INTA, ENVI, JURI

Laatst bijgewerkt op: 21 juni 2019Juridische mededeling