Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 14. februára 2019 - ŠtrasburgFinálna verzia

5. Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Zmeny v pridelení výborom (článok 53 rokovacieho poriadku)

výbor JURI

- Zriadenie Európskeho orgánu práce (COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD))
predložené gestorskému výboru: EMPL
stanovisko: BUDG, IMCO, TRAN, JURI, LIBE, FEMM, JURI (článok 39 rokovacieho poriadku)

- Pripravenosť na riziká v sektore elektriny (COM(2016)0862 - C8-0493/2016 - 2016/0377(COD))
predložené gestorskému výboru: ITRE
stanovisko: ECON, ENVI, IMCO, JURI (článok 39 rokovacieho poriadku)

- Zriadenie Fondu pre azyl amigráciu (COM(2018)0471 - C8-0271/2018 - 2018/0248(COD))
predložené gestorskému výboru: LIBE
stanovisko: AFET, DEVE, BUDG, JURI (článok 39 rokovacieho poriadku)

- Uzavretie dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (21105/1/2018 – C8-0031/2019 – 2018/0427(NLE))
pridelené: gestorský výbor: AFCO
stanovisko: AFET, INTA, ENVI, JURI

Posledná úprava: 21. júna 2019Právne oznámenie