Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 14. veebruar 2019 - StrasbourgLõplik väljaanne

8. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)

(Resolutsiooni ettepanekute pealkirjad ja autorid: vt 13.2.2019 protokollipunkt 2.)


8.1. Olukord Tšetšeenias ja Ojub Titijevi juhtum

Resolutsiooni ettepanekud B8-0107/2019, B8-0108/2019, B8-0109/2019, B8-0112/2019, B8-0114/2019 ja B8-0117/2019 (2019/2562(RSP))

Rebecca Harms, Jaromír Štětina, Helmut Scholz, Daniele Viotti, Marietje Schaake ja Charles Tannock tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Cristian Dan Preda fraktsiooni PPE nimel ja Pavel Svoboda.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna José Inácio Faria, Csaba Sógor, Stanislav Polčák ja Carlos Iturgaiz.

Sõna võttis Cecilia Malmström (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.2.2019 protokollipunkt 10.1.


8.2. Zimbabwe

Resolutsiooni ettepanekud B8-0110/2019, B8-0118/2019, B8-0119/2019, B8-0120/2019, B8-0122/2019, B8-0124/2019 ja B8-0125/2019 (2019/2563(RSP))

Geoffrey Van Orden, Judith Sargentini, Aleksander Gabelic, Catherine Bearder, Marie-Christine Vergiat, Ignazio Corrao ja Elmar Brok tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Eduard Kukan fraktsiooni PPE nimel, Neena Gill fraktsiooni S&D nimel ja Mario Borghezio fraktsiooni ENF nimel.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna José Inácio Faria, Notis Marias, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Cristian-Silviu Buşoi ja Stanislav Polčák.

Sõna võttis Cecilia Malmström (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.2.2019 protokollipunkt 10.2.


8.3. Naiste õiguste kaitsjad Saudi Araabias

Resolutsiooni ettepanekud B8-0111/2019, B8-0113/2019, B8-0115/2019, B8-0116/2019, B8-0121/2019, B8-0123/2019 ja B8-0126/2019 (2019/2564(RSP))

Charles Tannock, Ernest Urtasun, Pier Antonio Panzeri, Ignazio Corrao, Marie-Christine Vergiat, Marietje Schaake ja Michaela Šojdrová tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Seán Kelly fraktsiooni PPE nimel, Soraya Post fraktsiooni S&D nimel, Ángela Vallina fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jill Seymour fraktsiooni EFDD nimel, Josef Weidenholzer ja Ana Gomes.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jiří Pospíšil, Pina Picierno, Notis Marias, José Inácio Faria ja Stanislav Polčák.

Sõna võttis Cecilia Malmström (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.2.2019 protokollipunkt 10.3.

(Istung katkestati kell 11.48 enne hääletust.)

Viimane päevakajastamine: 21. juuni 2019Õigusalane teave