Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 14 februari 2019 - StraatsburgDefinitieve uitgave

8. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)

(Zie punt 2 van de notulen van 13.2.2019 voor de titels en indieners van de ontwerpresoluties.)


8.1. De situatie in Tsjetsjenië en de zaak van Ojoeb Titiev

Ontwerpresoluties B8-0107/2019, B8-0108/2019, B8-0109/2019, B8-0112/2019, B8-0114/2019 en B8-0117/2019 (2019/2562(RSP))

Rebecca Harms, Jaromír Štětina, Helmut Scholz, Daniele Viotti, Marietje Schaake en Charles Tannock lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Cristian Dan Preda, namens de PPE-Fractie, en Pavel Svoboda.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door José Inácio Faria, Csaba Sógor, Stanislav Polčák en Carlos Iturgaiz.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.1 van de notulen van 14.2.2019.


8.2. Zimbabwe

Ontwerpresoluties B8-0110/2019, B8-0118/2019, B8-0119/2019, B8-0120/2019, B8-0122/2019, B8-0124/2019 en B8-0125/2019 (2019/2563(RSP))

Geoffrey Van Orden, Judith Sargentini, Aleksander Gabelic, Catherine Bearder, Marie-Christine Vergiat, Ignazio Corrao en Elmar Brok lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Eduard Kukan, namens de PPE-Fractie, Neena Gill, namens de S&D-Fractie, en Mario Borghezio, namens de ENF-Fractie.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door José Inácio Faria, Notis Marias, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Cristian-Silviu Buşoi en Stanislav Polčák.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.2 van de notulen van 14.2.2019.


8.3. Voorvechters van vrouwenrechten in Saudi-Arabië

Ontwerpresoluties B8-0111/2019, B8-0113/2019, B8-0115/2019, B8-0116/2019, B8-0121/2019, B8-0123/2019 en B8-0126/2019 (2019/2564(RSP))

Charles Tannock, Ernest Urtasun, Pier Antonio Panzeri, Ignazio Corrao, Marie-Christine Vergiat, Marietje Schaake en Michaela Šojdrová lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Seán Kelly, namens de PPE-Fractie, Soraya Post, namens de S&D-Fractie, Ángela Vallina, namens de GUE/NGL-Fractie, Jill Seymour, namens de EFDD-Fractie, Josef Weidenholzer en Ana Gomes.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jiří Pospíšil, Pina Picierno, Notis Marias, José Inácio Faria en Stanislav Polčák.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.3 van de notulen van 14.2.2019.

(De vergadering wordt om 11.48 uur onderbroken in afwachting van de stemmingen.)

Laatst bijgewerkt op: 21 juni 2019Juridische mededeling