Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/2573(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0127/2019

Внесени текстове :

B8-0127/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 14/02/2019 - 10.15
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0129

Протокол
Четвъртък, 14 февруари 2019 г. - СтрасбургОкончателна версия

10.15. Бъдещето на списъка на дейностите за лицата ЛГБТИ (2019-2023 г.) (гласуване)

Разискването се състоя на 12 февруари 2019 г. (точка 23 от протокола от 12.2.2019 г).

Предложение за резолюция внесено въз основа на член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, от Roberta Metsola, от името на групата PPE, Daniele Viotti, от името на групата S&D, Sophia in ’t Veld, Beatriz Becerra Basterrechea и Izaskun Bilbao Barandica, от името на групата ALDE, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Martin Schirdewan, Helmut Scholz, Kostadinka Kuneva, Marisa Matias, Marina Albiol Guzmán, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou и Patrick Le Hyaric, от името на групата GUE/NGL, Terry Reintke и Judith Sargentini, от името на групата Verts/ALE, относно бъдещето на списъка на дейностите за лицата ЛГБТИ (2019 – 2024 г.) (2019/2573(RSP)) (B8-0127/2019).

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 15)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2019)0129)

Последно осъвременяване: 21 юни 2019 г.Правна информация