Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2019/2573(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0127/2019

Esitatud tekstid :

B8-0127/2019

Arutelud :

Hääletused :

PV 14/02/2019 - 10.15
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0129

Protokoll
Neljapäev, 14. veebruar 2019 - Strasbourg

10.15. LGBTI-inimesi käsitlevate meetmete loetelu (2019–2024) tulevik (hääletus)

Arutelu toimus 12. veebruaril 2019 (12.2.2019 protokolli punkt 23).

Resolutsiooni ettepanek, mille esitasid kodukorra artikli 128 lõike 5 alusel Roberta Metsola fraktsiooni PPE nimel, Daniele Viotti fraktsiooni S&D nimel, Sophia in ’t Veld, Beatriz Becerra Basterrechea ja Izaskun Bilbao Barandica fraktsiooni ALDE nimel, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Martin Schirdewan, Helmut Scholz, Kostadinka Kuneva, Marisa Matias, Marina Albiol Guzmán, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou ja Patrick Le Hyaric fraktsiooni GUE/NGL nimel, Terry Reintke ja Judith Sargentini fraktsiooni Verts/ALE nimel LGBTI-inimesi käsitlevate meetmete loetelu (2019–2024) tuleviku kohta (2019/2573(RSP)) (B8-0127/2019).

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 15)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0129)

Viimane päevakajastamine: 21. juuni 2019Õigusalane teave