Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2019. február 14., Csütörtök - StrasbourgVégleges kiadás

10. Szavazások órája
CRE

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és a Parlament internetes oldalán tekinthető meg.


10.1. A csecsenföldi helyzet és Ojub Tyityijev ügye (szavazás)

Állásfoglalási indítványok: B8-0107/2019, B8-0108/2019, B8-0109/2019, B8-0112/2019, B8-0114/2019 és B8-0117/2019 (2019/2562(RSP))

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY: RC-B8-0107/2019

(amely a B8-0107/2019, B8-0108/2019, B8-0109/2019, B8-0114/2019 és B8-0117/2019 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, David McAllister, Elmar Brok, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Milan Zver, Bogusław Sonik, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Pavel Svoboda, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Antonio López Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Krzysztof Hetman, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Anders Sellström, Seán Kelly, Francis Zammit Dimech, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Maria Corazza Bildt, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák és Inese Vaidere, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru és Soraya Post, az S&D képviselőcsoport nevében;

—Charles Tannock, Jana Žitňanská, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Branislav Škripek, Roberts Zīle és Monica Macovei, az ECR képviselőcsoport nevében;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans és Cecilia Wikström, az ALDE képviselőcsoport nevében;

—   Rebecca Harms, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P8_TA(2019)0115)

(A B8-0112/2019 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)


10.2. Zimbabwe (szavazás)

Állásfoglalási indítványok: B8-0110/2019, B8-0118/2019, B8-0119/2019, B8-0120/2019, B8-0122/2019, B8-0124/2019 és B8-0125/2019 (2019/2563(RSP))

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY: RC-B8-0110/2019

(amely a B8-0110/2019, B8-0118/2019, B8-0119/2019, B8-0120/2019, B8-0124/2019 és B8-0125/2019 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Bogusław Sonik, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Pavel Svoboda, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Antonio López Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Krzysztof Hetman, Anders Sellström, Seán Kelly, Francis Zammit Dimech, Deirdre Clune, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Anna Záborská, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Maria Corazza Bildt, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák és Inese Vaidere, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post és Aleksander Gabelic, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Charles Tannock, Notis Marias, Karol Karski, Geoffrey Van Orden, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Branislav Škripek és Jan Zahradil, az ECR képviselőcsoport nevében;

—   Catherine Bearder, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä és Cecilia Wikström, az ALDE képviselőcsoport nevében;

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Bodil Valero, Barbara Lochbihler és Margrete Auken, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

—   Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Piernicola Pedicini et Fabio Massimo Castaldo, az EFDD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P8_TA(2019)0116)

(A B8-0122/2019 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)


10.3. A szaúd-arábiai nőjogi jogvédők (szavazás)

Állásfoglalási indítványok: B8-0111/2019, B8-0113/2019, B8-0115/2019, B8-0116/2019, B8-0121/2019, B8-0123/2019 és B8-0126/2019 (2019/2564(RSP))

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY: RC-B8-0111/2019

(amely a B8-0111/2019, B8-0113/2019, B8-0115/2019, B8-0116/2019, B8-0121/2019, B8-0123/2019 és B8-0126/2019 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, David McAllister, Elmar Brok, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Milan Zver, Bogusław Sonik, Adam Szejnfeld, Pavel Svoboda, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský, Krzysztof Hetman, Anders Sellström, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Francis Zammit Dimech, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Anna Záborská, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Maria Corazza Bildt, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák és Inese Vaidere, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post és Pier Antonio Panzeri, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Charles Tannock, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Jan Zahradil és Monica Macovei, az ECR képviselőcsoport nevében;

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans és Cecilia Wikström, az ALDE képviselőcsoport nevében;

—   Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Judith Sargentini, Ana Miranda, Bodil Valero, Florent Marcellesi, Tilly Metz, Terry Reintke, Molly Scott Cato, Josep Maria Terricabras és Margrete Auken, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

—   Marie Christine Vergiat, Ángela Vallina, Marie Pierre Vieu, Luke Ming Flanagan, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis és Stelios Kouloglou, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo és Rosa D’Amato, az EFDD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P8_TA(2019)0117)


10.4. A határokon átnyúló összefüggésben jogi és közigazgatási akadályok felszámolására irányuló mechanizmus ***I (szavazás)

Jelentés a határokon átnyúló összefüggésben jogi és közigazgatási akadályok felszámolására irányuló mechanizmusról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0373 - C8-0228/2018 - 2018/0198(COD)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Matthijs van Miltenburg (A8-0414/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2019)0118)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


10.5. Az Eurojust és Grúzia közötti együttműködési megállapodás * (szavazás)

Jelentés az Eurojust és Grúzia közötti együttműködési megállapodás Eurojust általi megkötésének jóváhagyásáról szóló tanácsi végrehajtási határozat tervezetéről [13483/2018 - C8-0484/2018 - 2018/0813(CNS)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0065/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

A TANÁCS VÉGREHAJTÁSIHATÁROZAT-TERVEZETE

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2019)0119)


10.6. Egészségügyi technológiaértékelés ***I (szavazás)

Jelentés az egészségügyi technológiaértékelésről és a 2011/24/EU irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

AZ ELSŐ OLVASAT LEZÁRÁSA

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0120)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


10.7. Az Európai Unióba irányuló közvetlen külföldi befektetések átvilágítási kerete ***I (szavazás)

Jelentés az Európai Unióba irányuló közvetlen külföldi befektetések átvilágítási keretének létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2017)0487 - C8-0309/2017 - 2017/0224(COD)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Franck Proust (A8-0198/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

A BIZOTTSÁG NYILATKOZATA

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0121)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


10.8. Az Unión belüli elektronikus útdíjszedési rendszerek átjárhatósága és az úthasználatidíj-fizetés elmulasztásával kapcsolatos információk határokon átnyúló cseréjének elősegítése ***I (szavazás)

Jelentés az Unión belüli elektronikus útdíjszedési rendszerek átjárhatóságáról és az úthasználatidíj-fizetés elmulasztásával kapcsolatos információk határokon átnyúló cseréjének elősegítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (átdolgozás) [COM(2017)0280 - C8-0173/2017 - 2017/0128(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Massimiliano Salini (A8-0199/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0122)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.

Felszólalások

Bill Etheridge, a szavazás előtt, és Georg Mayer, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, a szavazás előtt, az ideiglenes megállapodásról, kérve, hogy a módosításokról az ideiglenes megállapodás előtt szavazzanak, az eljárási szabályzat 59. cikke (3) bekezdésének megfelelően. A Parlament elutasítja a kérelmet.


10.9. A valamely másik tagállamban jogszerűen forgalmazott áruk kölcsönös elismerése ***I (szavazás)

Jelentés a valamely másik tagállamban jogszerűen forgalmazott áruk kölcsönös elismeréséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2017)0796 - C8-0005/2018 - 2017/0354(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Ivan Štefanec (A8-0274/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0123)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


10.10. Az Unión belüli, határokon átnyúló fizetések egyes díjai és a valutaátszámítási díjak ***I (szavazás)

Jelentés a 924/2009/EK rendeletnek az Unión belüli, határokon átnyúló fizetések egyes díjai és a valutaátszámítási díjak tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0163 - C8-0129/2018 - 2018/0076(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Eva Maydell (A8-0360/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0124)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.

Felszólalások

Eva Maydell, a szavazás előtt.


10.11. Az autóbusszal végzett személyszállítás nemzetközi piacához való hozzáférés közös szabályai ***I (szavazás)

Jelentés az autóbusszal végzett személyszállítás nemzetközi piacához való hozzáférés közös szabályairól szóló 1073/2009/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2017)0647 - C8-0396/2017 - 2017/0288(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Roberts Zīle (A8-0032/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATÁNAK ELUTASÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elutasítva

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0125)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


10.12. Az energiahatékonyságról szóló 2012/27/EU irányelvnek, valamint az energiaunió és az éghajlat-politika irányításáról szóló (EU) 2018/1999 rendeletnek az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépése miatt történő módosítása ***I (szavazás)

Jelentés az energiahatékonyságról szóló, az (EU) 2018/2002 irányelvvel módosított 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek és az (EU) 2018/1999 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépése miatt történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2018)0744 - C8-0482/2018 - 2018/0385(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Miroslav Poche (A8-0014/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0126)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


10.13. A békés tiltakozáshoz való jog és az erőszak arányos mértékű alkalmazása (szavazás)

A Bizottság nyilatkozata: A békés tiltakozáshoz való jog és az erőszak arányos mértékű alkalmazása (2019/25602(RSP))

A vita időpontja: 2019. február 11. (2019.2.11-i jegyzőkönyv, 18. pont).

Állásfoglalási indítványok: B8-0103/2019, B8-0104/2019, B8-0105/2019 és B8-0106/2019

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY: B8-0103/2019

Elfogadva. (P8_TA(2019)0127)

Az RC-B8-0104/2019 (amely a B8-0104/2019, B8-0105/2019 és B8-0106/2019 állásfoglalásra irányuló indítványok helyébe lép) közös állásfoglalási indítványra irányuló javaslat tárgytalan.


10.14. Az interszexuális személyek jogai (szavazás)

A vita időpontja: 2019. február 12. (2019.2.12-i jegyzőkönyv, 23. pont ).

Az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) bekezdése alapján Claude Moraes nyújtott be állásfoglalási indítványt, a LIBE bizottság nevében, az interszexuális személyek jogairól (2018/2878(RSP)) (B8-0101/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 14. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0128)


10.15. Az LMBTI-személyekkel kapcsolatos intézkedések listájának jövője (2019-2023) (szavazás)

A vita időpontja: 2019. február 12 (2019.2.12-i jegyzőkönyv, 23. pont ).

Állásfoglalási indítvány, benyújtva az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) bekezdése alapján a következő képviselők által: Roberta Metsola, a PPE képviselőcsoport nevében, Daniele Viotti, az S&D képviselőcsoport nevében, Sophia in ’t Veld, Beatriz Becerra Basterrechea és Izaskun Bilbao Barandica, az ALDE képviselőcsoport nevében, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Martin Schirdewan, Helmut Scholz, Kostadinka Kuneva, Marisa Matias, Marina Albiol Guzmán, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou és Patrick Le Hyaric, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Terry Reintke és Judith Sargentini, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, az LMBTI-személyekkel kapcsolatos intézkedések listájának jövőjéről (2019–2024) (2019/2573(RSP)) (B8-0127/2019).

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 15. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0129)


10.16. Az INF-szerződés jövője és az EU-ra gyakorolt hatás (szavazás)

Állásfoglalási indítványok: B8-0128/2019, B8-0129/2019, B8-0130/2019, B8-0131/2019, B8-0132/2019 és B8-0133/2019

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 16. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY: RC-B8-0128/2019

(amely a B8-0128/2019, B8-0129/2019, B8-0130/2019, B8-0132/2019 és B8-0133/2019 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Michael Gahler, Cristian Dan Preda, Sandra Kalniete, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Tunne Kelam és Eduard Kukan, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Clare Moody, Knut Fleckenstein, Elena Valenciano és Victor Boştinaru, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Ruža Tomašić és Branislav Škripek, az EFDD képviselőcsoport nevében;

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Jozo Radoš, Marietje Schaake és Hilde Vautmans, az ALDE képviselőcsoport nevében;

—   Klaus Buchner, Bodil Valero, Reinhard Bütikofer, Molly Scott Cato, Bart Staes és Indrek Tarand, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P8_TA(2019)0130)

(A B8-0131/2019 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)


10.17. NAIADES II – cselekvési program a belvízi szállítás érdekében (szavazás)

Állásfoglalási indítvány B8-0079/2019

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 17. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0131)


10.18. Az állatoknak az EU-n belüli és azon kívüli szállítás közbeni védelme (szavazás)

Jelentés az állatoknak az EU-n belüli és azon kívüli szállítás közbeni védelméről szóló 1/2005/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról [2018/2110(INI)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Jørn Dohrmann (A8-0057/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 18. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0132)


10.19. A belső piac versenyképességének erősítése az EU vámuniójának és a vámunió irányításának továbbfejlesztése révén (szavazás)

Jelentés a belső piac versenyképességének erősítéséről az EU vámuniójának és a vámunió irányításának továbbfejlesztése révén [2018/2109(INI)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Virginie Rozière (A8-0059/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 19. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0133)


10.20. A decentralizált ügynökségek parlamenti ellenőrzését biztosító jogi rendelkezések és az együttes nyilatkozat végrehajtása (szavazás)

Jelentés a decentralizált ügynökségek parlamenti ellenőrzését biztosító jogi rendelkezések és az együttes nyilatkozat végrehajtásáról [2018/2114(INI)] - Alkotmányügyi Bizottság. Előadó: György Schöpflin (A8-0055/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 20. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0134)

ELNÖKÖL:
Zdzisław KRASNODĘBSKI alelnök

Utolsó frissítés: 2019. június 21.Jogi nyilatkozat