Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 14 februari 2019 - StraatsburgDefinitieve uitgave

11. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement staan op de webpagina's van de leden op de website van het Parlement.

Mondelinge stemverklaringen:

(Stemmingen van woensdag 13 februari 2019)

Een stap terug op het gebied van rechten van de vrouw en gendergelijkheid in de EU - B8-0096/2019, B8-0099/2019
Paloma López Bermejo, Branislav Škripek, Anna Záborská, José Inácio Faria, Angel Dzhambazki en Daniel Hannan

Beleidsuitdagingen en strategieën tegen vrouwspecifieke vormen van kanker en aanverwante comorbiditeiten - B8-0097/2019
Urszula Krupa

Gebruik van cannabis voor medische doeleinden - B8-0071/2019
Urszula Krupa, John Howarth, Ana Miranda, José Inácio Faria, Dobromir Sośnierz en Anna Záborská

(Stemmingen van donderdag 14 februari 2019)

Verslag Roberts Zīle - A8-0032/2019
Angel Dzhambazki

Het recht op vreedzaam protest en het evenredig gebruik van geweld - B8-0103/2019
Monica Macovei en Alex Mayer

De rechten van interseksuele personen - B8-0101/2019
Mirosław Piotrowski en Branislav Škripek

De toekomst van de LGBTI-lijst van acties (2019-2024) - B8-0127/2019
Ana Miranda en Mirosław Piotrowski

NAIADES II - Een actieprogramma ter ondersteuning van de binnenvaart - B8-0079/2019
Mirosław Piotrowski

Verslag Jørn Dohrmann - A8-0057/2019
Lola Sánchez Caldentey, Alex Mayer en Jiří Pospíšil.

Laatst bijgewerkt op: 21 juni 2019Juridische mededeling