Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2792(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000138/2018

Ingivna texter :

O-000138/2018 (B8-0009/2019)

Debatter :

PV 14/02/2019 - 18
CRE 14/02/2019 - 17
CRE 14/02/2019 - 18

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Torsdagen den 14 februari 2019 - StrasbourgSlutlig utgåva

18. Ett Europa som skyddar: Ren luft för alla (debatt)
CRE

Fråga för muntligt besvarande (O-000138/2018) från Julie Girling, Seb Dance, Jadwiga Wiśniewska, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja Hazekamp och Eleonora Evi, för ENVI-utskottet, till kommissionen: Ett Europa som skyddar: Ren luft för alla (B8-0009/2019)

Eleonora Evi utvecklade frågan.

Karmenu Vella (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: José Inácio Faria för PPE-gruppen, Christel Schaldemose för S&D-gruppen, Bernd Kölmel för ECR-gruppen, Ivan Jakovčić för ALDE-gruppen, Paloma López Bermejo för GUE/NGL-gruppen, Eleonora Evi för EFDD-gruppen, Jiří Pospíšil, Urszula Krupa och Jozo Radoš.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Angel Dzhambazki.

Talare: Karmenu Vella.

Resolutionsförslagen (artikel 128.5 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: följande sammanträdesperiod.

Senaste uppdatering: 21 juni 2019Rättsligt meddelande