Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Štvrtok, 14. februára 2019 - ŠtrasburgFinálna verzia
 1.Otvorenie rokovania
 2.Rokovanie pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku) (ďalší postup)(ďalší postup)
 3.Právo na pokojný protest a primerané použitie sily (predložené návrhy uznesení)
 4.Predloženie dokumentov
 5.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 6.Ochrana zvierat počas prepravy v rámci EÚ a mimo nej (rozprava)
 7.Posilnenie konkurencieschopnosti vnútorného trhu rozvíjaním colnej únie EÚ a jej riadenia (rozprava)
 8.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  8.1.Situácia v Čečensku a prípad Ojuba Titijeva
  8.2.Zimbabwe
  8.3.Obhajcovia práv žien v Saudskej Arábii
 9.Pokračovanie rokovania
 10.Hlasovanie
  10.1.Situácia v Čečensku a prípad Ojuba Titijeva (hlasovanie)
  10.2.Zimbabwe (hlasovanie)
  10.3.Obhajcovia práv žien v Saudskej Arábii (hlasovanie)
  10.4.Mechanizmus riešenia právnych a administratívnych prekážok v cezhraničnom kontexte ***I (hlasovanie)
  10.5.Návrh dohody o spolupráci medzi Eurojustom a Gruzínskom * (hlasovanie)
  10.6.Hodnotenie zdravotníckych technológií ***I (hlasovanie)
  10.7.Rámec na preverovanie priamych zahraničných investícií do Európskej únie ***I (hlasovanie)
  10.8.Interoperabilita elektronických cestných mýtnych systémov a uľahčenie cezhraničnej výmeny informácií o nezaplatenom cestnom mýte v Únii ***I (hlasovanie)
  10.9.Vzájomné uznávanie tovaru, ktorý je zákonne uvedený na trh v inom členskom štáte ***I (hlasovanie)
  10.10.Poplatky za cezhraničné platby v Únii a poplatky za menovú konverziu ***I (hlasovanie)
  10.11.Spoločné pravidlá prístupu na medzinárodný trh autokarovej a autobusovej dopravy ***I (hlasovanie)
  10.12.Úprava smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti z dôvodu vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie ***I (hlasovanie)
  10.13.Právo na pokojný protest a primerané použitie sily (hlasovanie)
  10.14.Práva intersexuálnych osôb (hlasovanie)
  10.15.Budúcnosť zoznamu opatrení zameraných na LGBTI osoby (2019 – 2023) (hlasovanie)
  10.16.Budúcnosť Zmluvy o jadrových silách stredného doletu (INF) a vplyv na EÚ (hlasovanie)
  10.17.NAIADES II – akčný program na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy (hlasovanie)
  10.18.Ochrana zvierat počas prepravy v rámci EÚ a mimo nej (hlasovanie)
  10.19.Posilnenie konkurencieschopnosti vnútorného trhu rozvíjaním colnej únie EÚ a jej riadenia (hlasovanie)
  10.20.Vykonávanie právnych ustanovení a spoločného vyhlásenia o zabezpečení parlamentnej kontroly nad decentralizovanými agentúrami (hlasovanie)
 11.Vysvetlenia hlasovania
 12.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 13.Pokračovanie rokovania
 14.Petície
 15.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 16.Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu
 17.Väčšie interpelácie (rozprava)
 18.Európa, ktorá chráni: čisté ovzdušie pre všetkých (rozprava)
 19.Schválenie zápisnice z dnešného rokovania a zaslanie prijatých textov
 20.Termíny nasledujúcich rokovaní
 21.Skončenie rokovania
 22.Prerušenie zasadania
 Prezenčná listina
Zápisnica
Finálna verzia (179 kb)
  Prezenčná listina
Finálna verzia (57 kb)
 
Zápisnica
Finálna verzia (82 kb)
  Prezenčná listina
Finálna verzia (11 kb)
  Výsledky hlasovaní
Finálna verzia (45 kb)
  Hlasovania podľa mien
Finálna verzia (155 kb)
 
Zápisnica
Finálna verzia (303 kb)
  Prezenčná listina
Finálna verzia (70 kb)
  Výsledky hlasovaní
Finálna verzia (165 kb)
  Hlasovania podľa mien
Finálna verzia (842 kb)
Posledná úprava: 21. júna 2019Právne oznámenie