Indeks 
Zapisnik
PDF 294kWORD 81k
Četvrtak, 14. veljače 2019. - Strasbourg
1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Pregovori prije prvog čitanja u Parlamentu (članak 69.c Poslovnika) (daljnje postupanje)(daljnji postupci)
 3.Pravo na mirno prosvjedovanje i razmjerna primjena sile (podneseni prijedlozi rezolucije)
 4.Podnošenje dokumenata
 5.Odluke o određenim dokumentima
 6.Zaštita životinja tijekom prijevoza u EU-u i izvan njega (rasprava)
 7.Jačanje konkurentnosti unutarnjeg tržišta razvojem carinske unije EU-a i njezina upravljanja (rasprava)
 8.Rasprava o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (rasprava)
  8.1.Stanje u Čečeniji i slučaj Ojuba Titijeva
  8.2.Zimbabve
  8.3.Borci za prava žena u Saudijskoj Arabiji
 9.Nastavak dnevne sjednice
 10.Glasovanje
  10.1.Stanje u Čečeniji i slučaj Ojuba Titijeva (glasovanje)
  10.2.Zimbabve (glasovanje)
  10.3.Borci za prava žena u Saudijskoj Arabiji (glasovanje)
  10.4.Mehanizam za uklanjanje pravnih i administrativnih prepreka u prekograničnom kontekstu ***I (glasovanje)
  10.5.Nacrt sporazuma o suradnji između Eurojusta i Gruzije * (glasovanje)
  10.6.Procjena zdravstvenih tehnologija ***I (glasovanje)
  10.7.Uspostava okvira za provjeru izravnih stranih ulaganja u Europskoj uniji ***I (glasovanje)
  10.8.Interoperabilnost elektroničkih sustava za naplatu cestarine i olakšavanje prekogranične razmjene informacija o vožnji bez plaćanja pristojbi za ceste u Uniji ***I (glasovanje)
  10.9.Uzajamno priznavanje robe koja se zakonito stavlja na tržište u drugoj državi članici ***I (glasovanje)
  10.10.Naknade za prekogranična plaćanja u Uniji i naknade za konverziju valute ***I (glasovanje)
  10.11.Zajednička pravila za pristup međunarodnom tržištu usluga prijevoza običnim i turističkim autobusima ***I (glasovanje)
  10.12.Prilagodba Direktive 2012/27/EU Europskog parlamenta i Vijeća o energetskoj učinkovitosti zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije ***I (glasovanje)
  10.13.Pravo na mirno prosvjedovanje i razmjerna primjena sile (glasovanje)
  10.14.Prava interseksualnih osoba (glasovanje)
  10.15.Budućnost popisa mjera u korist pripadnika skupine LGBTI (2019. - 2023.) (glasovanje)
  10.16.Budućnost Sporazuma o nuklearnim bojnim glavama srednjeg dometa i učinak na EU (glasovanje)
  10.17.NAIADES II ‒ akcijski program za potporu prijevozu unutarnjim plovnim putovima (glasovanje)
  10.18.Zaštita životinja tijekom prijevoza u EU-u i izvan njega (glasovanje)
  10.19.Jačanje konkurentnosti unutarnjeg tržišta razvojem carinske unije EU-a i njezina upravljanja (glasovanje)
  10.20.Provedba pravnih odredbi i zajedničke izjave kojima se osigurava parlamentarni nadzor nad decentraliziranim agencijama (glasovanje)
 11.Obrazloženja glasovanja
 12.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 13.Nastavak dnevne sjednice
 14.Predstavke
 15.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 16.Daljnje radnje poduzete na temelju stajališta i rezolucija Europskog parlamenta
 17.Dulja zastupnička pitanja (rasprava)
 18.Europa koja štiti: Čist zrak za sve (rasprava)
 19.Usvajanje zapisnika s današnje dnevne sjednice i prosljeđivanje usvojenih tekstova
 20.Kalendar sljedećih dnevnih sjednica
 21.Zatvaranje dnevne sjednice
 22.Prekid zasjedanja
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Bogusław LIBERADZKI
potpredsjednik

1. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 9:00 h.


2. Pregovori prije prvog čitanja u Parlamentu (članak 69.c Poslovnika) (daljnje postupanje)(daljnji postupci)

Predsjednik je izjavio da od zastupnika ili klubova zastupnika koji dosežu barem srednji prag nije primio zahtjev o odluci o stupanju u međuinstitucijske pregovore najavljene u zapisniku od utorka 12. veljače 2019. (točka 2. zapisnika od 12.2.2019.).

Odbor LIBE stoga je mogao započeti pregovore nakon isteka roka iz članka 69.c stavka 2. Poslovnika.


3. Pravo na mirno prosvjedovanje i razmjerna primjena sile (podneseni prijedlozi rezolucije)

Izjava Komisije: Pravo na mirno prosvjedovanje i razmjerna primjena sile(2019/2569(RSP)))

Rasprava je održana 11. veljače 2019. (točka 18. Zapisnika od 11.2.2019.)

Prijedlozi rezolucije podneseni na temelju članka 123. stavka 2. Poslovnika kao zaključak rasprave:

—   Roberta Metsola, u ime Kluba PPE, Innocenzo Leontini, u ime Kluba ECR, i Gérard Deprez u ime Kluba ALDE, o pravu na mirno prosvjedovanje i razmjernoj primjeni sile (2019/2569(RSP)) (B8-0103/2019);

—   Eva Joly, Ernest Urtasun, Margrete Auken, Josep Maria Terricabras, Jordi Solé, Yannick Jadot i Pascal Durand, u ime Kluba Verts/ALE, o pravu na mirno prosvjedovanje i razmjernoj primjeni sile (2019/2569(RSP)) (B8-0104/2019);

—   Sylvia-Yvonne Kaufmann i Birgit Sippel, u ime Kluba S&D, o pravu na mirno prosvjedovanje i razmjernoj primjeni sile (2019/2569(RSP)) (B8-0105/2019);

—   Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Stefan Eck, Marie-Pierre Vieu, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez i Takis Hadjigeorgiou, u ime Kluba GUE/NGL, o pravu na mirno prosvjedovanje i razmjernoj primjeni sile (2019/2569(RSP)) (B8-0106/2019).

Glasovanje: točka 10.13. Zapisnika od 14.2.2019.


4. Podnošenje dokumenata

Zastupnici su podnijeli sljedeće dokumente (članak 133. Poslovnika):

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o uvođenju subvencija za obiteljske troškove povezane sa školovanjem (B8-0072/2019)

upućeno

nadležnom odboru :

CULT

- Innocenzo Leontini. Prijedlog rezolucije o osnivanju Europske agencije za promicanje europskog identiteta i kulture (B8-0077/2019)

upućeno

nadležnom odboru :

CULT

- Philippe Loiseau. Prijedlog rezolucije o masovnom uvozu žitarica koje ne udovoljavaju europskim normama (B8-0078/2019)

upućeno

nadležnom odboru :

INTA

mišljenje :

AGRI


5. Odluke o određenim dokumentima

Izmjene upućivanja na odbore (članak 53. Poslovnika)

Odbor JURI

- Osnivanje Europskog nadzornog tijela za rad (COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD))
upućeno nadležnom odboru: EMPL
mišljenje: BUDG, IMCO, TRAN, JURI, LIBE, FEMM, JURI (članak 39. Poslovnika)

- Pripravnost na rizik u sektoru električne energije (COM(2016)0862 - C8-0493/2016 - 2016/0377(COD))
upućeno nadležnom odboru: ITRE
mišljenje: ECON, ENVI, IMCO, JURI (članak 39. Poslovnika)

- Uspostava Fonda za azil i migracije (COM(2018)0471 - C8-0271/2018 - 2018/0248(COD))
upućeno nadležnom odboru: LIBE
mišljenje: AFET, DEVE, BUDG, JURI (članak 39. Poslovnika)

- Sklapanje Sporazuma o povlačenju Ujedinjene Kraljevine i Sjeverne Irske iz Europske Unije i Europske zajednice za atomsku energiju (21105/1/2018 – C8-0031/2019 – 2018/0427(NLE))
upućeno nadležnom odboru: AFCO
mišljenje: AFET, INTA, ENVI, JURI


6. Zaštita životinja tijekom prijevoza u EU-u i izvan njega (rasprava)

Izvješće o provedbi Uredbe Vijeća br. 1/2005 o zaštiti životinja tijekom prijevoza u EU-u i izvan njega [2018/2110(INI)] - Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj. Izvjestitelj: Jørn Dohrmann (A8-0057/2019)

Jørn Dohrmann predstavio je izvješće.

Govorili su Karin Kadenbach (izvjestiteljica za mišljenje Odbora ENVI) i Keith Taylor (izvjestitelj za mišljenje Odbora TRAN).

Govorio je Vytenis Povilas Andriukaitis (povjerenik Komisije).

Govorili su Ángela Vallina (izvjestiteljica za mišljenje Odbora PETI), Sofia Ribeiro, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Nicola Caputo, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Zbigniew Kuźmiuk, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Fredrick Federley, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Anja Hazekamp, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Thomas Waitz, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Marco Zullo, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Harald Vilimsky, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Sophie Montel, nezavisna zastupnica, Czesław Adam Siekierski, Maria Noichl, Beata Gosiewska, Stefan Eck, Pascal Durand, Philippe Loiseau, Udo Voigt, Herbert Dorfmann, Tilly Metz, Dobromir Sośnierz i Karima Delli.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Jiří Pospíšil, Notis Marias, Florent Marcellesi, John Stuart Agnew, Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová i Daniel Buda.

Govorili su Vytenis Povilas Andriukaitis i Jørn Dohrmann.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 10.18 zapisnika od 14.2.2019..


7. Jačanje konkurentnosti unutarnjeg tržišta razvojem carinske unije EU-a i njezina upravljanja (rasprava)

Izvješće o jačanju konkurentnosti unutarnjeg tržišta razvojem carinske unije EU-a i njezina upravljanja [2018/2109(INI)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestiteljica: Virginie Rozière (A8-0059/2019)

Virginie Rozière predstavila je izvješće.

Govorila je Cecilia Malmström (povjerenica Komisije).

Govorili su Nicola Danti (izvjestitelj za mišljenje Odbora INTA), Adam Szejnfeld, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Daniel Dalton, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Jasenko Selimovic, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Tim Aker, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, koji odbija pitanje koje bi podizanjem plave kartice postavio Charles Tannock, Andreas Schwab i Anneleen Van Bossuyt.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Seán Kelly, Costas Mavrides, Notis Marias, Jean-Luc Schaffhauser i Maria Grapini.

Govorila je Cecilia Malmström.

PREDSJEDA: Rainer WIELAND
potpredsjednik

Govorila je Virginie Rozière.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 10.19 zapisnika od 14.2.2019..


8. Rasprava o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (rasprava)

(Za naslove i podnositelje prijedloga rezolucija vidi točku 2. zapisnika od 13.2.2019.)


8.1. Stanje u Čečeniji i slučaj Ojuba Titijeva

Prijedlozi rezolucija B8-0107/2019, B8-0108/2019, B8-0109/2019, B8-0112/2019, B8-0114/2019 i B8-0117/2019 (2019/2562(RSP))

Rebecca Harms, Jaromír Štětina, Helmut Scholz, Daniele Viotti, Marietje Schaake i Charles Tannock predstavili su prijedloge rezolucije.

Govorili su Cristian Dan Preda, u ime Kluba zastupnika PPE-a, i Pavel Svoboda.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: José Inácio Faria, Csaba Sógor, Stanislav Polčák i Carlos Iturgaiz.

Govorila je Cecilia Malmström (povjerenica Komisije).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 10.1 zapisnika od 14.2.2019..


8.2. Zimbabve

Prijedlozi rezolucija B8-0110/2019, B8-0118/2019, B8-0119/2019, B8-0120/2019, B8-0122/2019, B8-0124/2019 i B8-0125/2019 (2019/2563(RSP))

Geoffrey Van Orden, Judith Sargentini, Aleksander Gabelic, Catherine Bearder, Marie-Christine Vergiat, Ignazio Corrao i Elmar Brok predstavili su prijedloge rezolucije.

Govorili su Eduard Kukan, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Neena Gill, u ime Kluba zastupnika S&D-a, i Mario Borghezio, u ime Kluba zastupnika ENF-a.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: José Inácio Faria, Notis Marias, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Cristian-Silviu Buşoi i Stanislav Polčák.

Govorila je Cecilia Malmström (povjerenica Komisije).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 10.2 zapisnika od 14.2.2019..


8.3. Borci za prava žena u Saudijskoj Arabiji

Prijedlozi rezolucija B8-0111/2019, B8-0113/2019, B8-0115/2019, B8-0116/2019, B8-0121/2019, B8-0123/2019 i B8-0126/2019 (2019/2564(RSP))

Charles Tannock, Ernest Urtasun, Pier Antonio Panzeri, Ignazio Corrao, Marie-Christine Vergiat, Marietje Schaake i Michaela Šojdrová predstavili su prijedloge rezolucije.

Govorili su Seán Kelly, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Soraya Post, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Ángela Vallina, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Jill Seymour, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Josef Weidenholzer i Ana Gomes.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Jiří Pospíšil, Pina Picierno, Notis Marias, José Inácio Faria i Stanislav Polčák.

Govorila je Cecilia Malmström (povjerenica Komisije).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 10.3 zapisnika od 14.2.2019..


PREDSJEDA: Mairead McGUINNESS
potpredsjednica

9. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 12:00 h.

Govorio je Nuno Melo.


10. Glasovanje

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su samo u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Parlamenta.


10.1. Stanje u Čečeniji i slučaj Ojuba Titijeva (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-0107/2019, B8-0108/2019, B8-0109/2019, B8-0112/2019, B8-0114/2019 i B8-0117/2019 (2019/2562(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1.)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0107/2019

(koji zamjenjujeB8-0107/2019, B8-0108/2019, B8-0109/2019, B8-0114/2019 i B8-0117/2019):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

—   Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, David McAllister, Elmar Brok, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Milan Zver, Bogusław Sonik, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Pavel Svoboda, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Antonio López Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Krzysztof Hetman, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Anders Sellström, Seán Kelly, Francis Zammit Dimech, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Maria Corazza Bildt, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák i Inese Vaidere, u ime Kluba zastupnika PPE-a;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru et Soraya Post, u ime Kluba zastupnika S&D-a;

—Charles Tannock, Jana Žitňanská, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Branislav Škripek, Roberts Zīle i Monica Macovei, u ime Kluba zastupnika ECR-a;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans i Cecilia Wikström, u ime Kluba zastupnika ALDE-a;

—   Rebecca Harms, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a.

Usvojen (P8_TA(2019)0115)

(Prijedlog rezolucije B8-0112/2019 se ne razmatra.)


10.2. Zimbabve (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-0110/2019, B8-0118/2019, B8-0119/2019, B8-0120/2019, B8-0122/2019, B8-0124/2019 i B8-0125/2019 (2019/2563(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2.)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0110/2019

(koji zamjenjujeB8-0110/2019, B8-0118/2019, B8-0119/2019, B8-0120/2019, B8-0124/2019 i B8-0125/2019):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Bogusław Sonik, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Pavel Svoboda, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Antonio López Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Krzysztof Hetman, Anders Sellström, Seán Kelly, Francis Zammit Dimech, Deirdre Clune, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Anna Záborská, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Maria Corazza Bildt, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák i Inese Vaidere, u ime Kluba zastupnika PPE-a;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post et Aleksander Gabelic, u ime Kluba zastupnika S&D-a;

—   Charles Tannock, Notis Marias, Karol Karski, Geoffrey Van Orden, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Branislav Škripek i Jan Zahradil, u ime Kluba zastupnika ECR-a;

—   Catherine Bearder, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä i Cecilia Wikström, u ime Kluba zastupnika ALDE-a;

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Bodil Valero, Barbara Lochbihler i Margrete Auken, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a;

—   Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Piernicola Pedicini i Fabio Massimo Castaldo, u ime Kluba zastupnika EFDD-a.

Usvojen (P8_TA(2019)0116)

(Prijedlog rezolucije B8-0122/2019 se ne razmatra.)


10.3. Borci za prava žena u Saudijskoj Arabiji (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-0111/2019, B8-0113/2019, B8-0115/2019, B8-0116/2019, B8-0121/2019, B8-0123/2019 i B8-0126/2019 (2019/2564(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3.)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0111/2019

(koji zamjenjujeB8-0111/2019, B8-0113/2019, B8-0115/2019, B8-0116/2019, B8-0121/2019, B8-0123/2019 i B8-0126/2019):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, David McAllister, Elmar Brok, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Milan Zver, Bogusław Sonik, Adam Szejnfeld, Pavel Svoboda, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský, Krzysztof Hetman, Anders Sellström, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Francis Zammit Dimech, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Anna Záborská, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Maria Corazza Bildt, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák i Inese Vaidere, u ime Kluba zastupnika PPE-a;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post i Pier Antonio Panzeri, u ime Kluba zastupnika S&D-a;

—   Charles Tannock, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Jan Zahradil i Monica Macovei, u ime Kluba zastupnika ECR-a;

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans i Cecilia Wikström, u ime Kluba zastupnika ALDE-a;

—   Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Judith Sargentini, Ana Miranda, Bodil Valero, Florent Marcellesi, Tilly Metz, Terry Reintke, Molly Scott Cato, Josep Maria Terricabras i Margrete Auken, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a;

—   Marie Christine Vergiat, Ángela Vallina, Marie Pierre Vieu, Luke Ming Flanagan, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis i Stelios Kouloglou, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo i Rosa D’Amato, u ime Kluba zastupnika EFDD-a.

Usvojen (P8_TA(2019)0117)


10.4. Mehanizam za uklanjanje pravnih i administrativnih prepreka u prekograničnom kontekstu ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o mehanizmu za uklanjanje pravnih i administrativnih prepreka u prekograničnom kontekstu [COM(2018)0373 - C8-0228/2018 - 2018/0198(COD)] - Odbor za regionalni razvoj. Izvjestitelj: Matthijs van Miltenburg (A8-0414/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2019)0118)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


10.5. Nacrt sporazuma o suradnji između Eurojusta i Gruzije * (glasovanje)

Izvješće o Nacrtu provedbene odluke Vijeća kojom se Eurojustu odobrava sklapanje Sporazuma o suradnji između Eurojusta i Gruzije [13483/2018 - C8-0484/2018 - 2018/0813(CNS)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0065/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5.)

NACRT PROVEDBENE ODLUKE VIJEĆA

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2019)0119)


10.6. Procjena zdravstvenih tehnologija ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o procjeni zdravstvenih tehnologija i izmjeni Direktive 2011/24/EU [COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestiteljica: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6.)

ZAVRŠAVANJE PRVOG ČITANJA

Odobren (P8_TA(2019)0120)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


10.7. Uspostava okvira za provjeru izravnih stranih ulaganja u Europskoj uniji ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za provjeru izravnih stranih ulaganja u Europskoj uniji [COM(2017)0487 - C8-0309/2017 - 2017/0224(COD)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestitelj: Franck Proust (A8-0198/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7.)

PRIVREMENI SPORAZUM

IZJAVA KOMISIJE

Odobren (P8_TA(2019)0121)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


10.8. Interoperabilnost elektroničkih sustava za naplatu cestarine i olakšavanje prekogranične razmjene informacija o vožnji bez plaćanja pristojbi za ceste u Uniji ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o interoperabilnosti elektroničkih sustava za naplatu cestarine i olakšavanju prekogranične razmjene informacija o vožnji bez plaćanja pristojbi za ceste u Uniji (preinaka) [COM(2017)0280 - C8-0173/2017 - 2017/0128(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestitelj: Massimiliano Salini (A8-0199/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 8.)

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2019)0122)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.

Govorili su:

Bill Etheridge, prije glasovanja, i Georg Mayer, u ime Kluba zastupnika ENF-a, prije glasovanja o privremenom sporazumu, kako bi zatražio da se o amandmanima glasuje prije glasovoanja o privremenom sporazumu, u skladu s člankom 59. stavkom 3. Poslovnika. Parlament je odbio zahtjev.


10.9. Uzajamno priznavanje robe koja se zakonito stavlja na tržište u drugoj državi članici ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uzajamnom priznavanju robe koja se zakonito stavlja na tržište u drugoj državi članici [COM(2017)0796 - C8-0005/2018 - 2017/0354(COD)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestitelj: Ivan Štefanec (A8-0274/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 9.)

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2019)0123)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


10.10. Naknade za prekogranična plaćanja u Uniji i naknade za konverziju valute ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 924/2009 u pogledu određenih naknada za prekogranična plaćanja u Uniji i naknada za konverziju valute [COM(2018)0163 - C8-0129/2018 - 2018/0076(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestiteljica: Eva Maydell (A8-0360/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 10.)

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2019)0124)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.

Govorili su:

Eva Maydell, prije glasovanja.


10.11. Zajednička pravila za pristup međunarodnom tržištu usluga prijevoza običnim i turističkim autobusima ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1073/2009 o zajedničkim pravilima za pristup međunarodnom tržištu usluga prijevoza običnim i turističkim autobusima [COM(2017)0647 - C8-0396/2017 - 2017/0288(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestitelj: Roberts Zīle (A8-0032/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 11.)

PRIJEDLOG ZA ODBIJANJE PRIJEDLOGA KOMISIJE

Odbijeno

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren (P8_TA(2019)0125)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


10.12. Prilagodba Direktive 2012/27/EU Europskog parlamenta i Vijeća o energetskoj učinkovitosti zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o prilagodbi Direktive 2012/27/EU Europskog parlamenta i Vijeća o energetskoj učinkovitosti [kako je izmijenjena Direktivom 2018/XXX/EU] i Uredbe (EU) 2018/XXX Europskog parlamenta i Vijeća [Upravljanje energetskom unijom] zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije [COM(2018)0744 - C8-0482/2018 - 2018/0385(COD)] - Odbor za industriju, istraživanje i energetiku. Izvjestitelj: Miroslav Poche (A8-0014/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 12.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren (P8_TA(2019)0126)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


10.13. Pravo na mirno prosvjedovanje i razmjerna primjena sile (glasovanje)

Izjava Komisije: Pravo na mirno prosvjedovanje i razmjerna primjena sile (2019/25602(RSP))

Rasprava je održana 11. veljače 2019. (točka 18. Zapisnika od 11.2.2019.)

Prijedlozi rezolucija B8-0103/2019, B8-0104/2019, B8-0105/2019 i B8-0106/2019

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 13.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE B8-0103/2019

Usvojen (P8_TA(2019)0127)

Zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0104/2019 (koji zamjenjuje prijedloge rezolucije B8-0104/2019, B8-0105/2019 i B8-0106/2019) ne razmatra se.


10.14. Prava interseksualnih osoba (glasovanje)

Rasprava je održana 12. veljače 2019 (točka 23 zapisnika od 12.2.2019.).

Prijedlog rezolucije koji je na temelju članka 128. stavka 5. Poslovnika podnio Claude Moraes, u ime Odbora LIBE, o pravima interseksualnih osoba (2018/2878(RSP)) (B8-0101/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 14.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2019)0128)


10.15. Budućnost popisa mjera u korist pripadnika skupine LGBTI (2019. - 2023.) (glasovanje)

Rasprava je održana 12. veljače 2019 (točka 23 zapisnika od 12.2.2019.).

Prijedlog rezolucije koji su na temelju članka 128. stavka 5. Poslovnika podnijeli Roberta Metsola, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Daniele Viotti, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Sophia in ’t Veld, Beatriz Becerra Basterrechea i Izaskun Bilbao Barandica, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Martin Schirdewan, Helmut Scholz, Kostadinka Kuneva, Marisa Matias, Marina Albiol Guzmán, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou i Patrick Le Hyaric, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Terry Reintke i Judith Sargentini, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, o budućnosti popisa mjera u korist pripadnika skupine LGBTI (2019. – 2024.) (2019/2573(RSP)) (B8-0127/2019).

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 15.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2019)0129)


10.16. Budućnost Sporazuma o nuklearnim bojnim glavama srednjeg dometa i učinak na EU (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-0128/2019, B8-0129/2019, B8-0130/2019, B8-0131/2019, B8-0132/2019 i B8-0133/2019

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 16.)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0128/2019

(koji zamjenjujeB8-0128/2019, B8-0129/2019, B8-0130/2019, B8-0132/2019 i B8-0133/2019):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

—   Michael Gahler, Cristian Dan Preda, Sandra Kalniete, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Tunne Kelam i Eduard Kukan, u ime Kluba zastupnika PPE-a;

—   Clare Moody, Knut Fleckenstein, Elena Valenciano i Victor Boştinaru, u ime Kluba zastupnika S&D-a;

—   Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Ruža Tomašić i Branislav Škripek, u ime Kluba zastupnika EFDD-a;

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Jozo Radoš, Marietje Schaake i Hilde Vautmans, u ime Kluba zastupnika ALDE-a;

—   Klaus Buchner, Bodil Valero, Reinhard Bütikofer, Molly Scott Cato, Bart Staes i Indrek Tarand, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a.

Usvojen (P8_TA(2019)0130)

(Prijedlog rezolucije B8-0131/2019 se ne razmatra.)


10.17. NAIADES II ‒ akcijski program za potporu prijevozu unutarnjim plovnim putovima (glasovanje)

Prijedlog rezolucije B8-0079/2019

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 17.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2019)0131)


10.18. Zaštita životinja tijekom prijevoza u EU-u i izvan njega (glasovanje)

Izvješće o provedbi Uredbe Vijeća br. 1/2005 o zaštiti životinja tijekom prijevoza u EU-u i izvan njega [2018/2110(INI)] - Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj. Izvjestitelj: Jørn Dohrmann (A8-0057/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 18.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2019)0132)


10.19. Jačanje konkurentnosti unutarnjeg tržišta razvojem carinske unije EU-a i njezina upravljanja (glasovanje)

Izvješće o jačanju konkurentnosti unutarnjeg tržišta razvojem carinske unije EU-a i njezina upravljanja [2018/2109(INI)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestiteljica: Virginie Rozière (A8-0059/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 19.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2019)0133)


10.20. Provedba pravnih odredbi i zajedničke izjave kojima se osigurava parlamentarni nadzor nad decentraliziranim agencijama (glasovanje)

Izvješće o provedbi pravnih odredbi i zajedničke izjave kojom se jamči parlamentarni nadzor nad decentraliziranim agencijama [2018/2114(INI)] - Odbor za ustavna pitanja. Izvjestitelj: György Schöpflin (A8-0055/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 20.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2019)0134)

PREDSJEDA: Zdzisław KRASNODĘBSKI
potpredsjednik


11. Obrazloženja glasovanja

Pisana obrazloženja glasovanja:

Pisana obrazloženja glasovanja u smislu članka 183. Poslovnika nalaze se na internetskoj stranici Parlamenta u dijelu namijenjenom zastupnicima.

Usmena obrazloženja glasovanja:

(Glasovanje od srijede 13. veljače 2019.)

Nazadovanje u području prava žena i rodne ravnopravnosti u EU-u - B8-0096/2019, B8-0099/2019
Paloma López Bermejo, Branislav Škripek, Anna Záborská, José Inácio Faria, Angel Dzhambazki i Daniel Hannan

Izazovi politika i strategije za borbu protiv raka kod žena i povezanih komorbiditeta - B8-0097/2019
Urszula Krupa

Upotreba kanabisa u medicinske svrhe - B8-0071/2019
Urszula Krupa, John Howarth, Ana Miranda, José Inácio Faria, Dobromir Sośnierz i Anna Záborská

(Glasovanje od četvrtka 14. veljače 2019.)

Izvješće: Roberts Zīle - A8-0032/2019
Angel Dzhambazki

Pravo na mirno prosvjedovanje i razmjerna primjena sile - B8-0103/2019
Monica Macovei i Alex Mayer

Prava interseksualnih osoba - B8-0101/2019
Mirosław Piotrowski i Branislav Škripek

Budućnost popisa mjera u korist pripadnika skupine LGBTI (2019. - 2023.) - B8-0127/2019
Ana Miranda i Mirosław Piotrowski

NAIADES II ‒ akcijski program za potporu prijevozu unutarnjim plovnim putovima - B8-0079/2019
Mirosław Piotrowski

Izvješće: Jørn Dohrmann - A8-0057/2019
Lola Sánchez Caldentey, Alex Mayer i Jiří Pospíšil.


12. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se na internetskoj stranici Europarl, „Plenarna sjednica”, „Glasovi”, „Rezultati glasovanja” (Rezultati poimeničnog glasovanja).

Elektronička verzija na stranici Europarl redovito se ažurira u razdoblju od najviše dva tjedna nakon dana glasovanja.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.

(Dnevna sjednica prekinuta je u 13:12 h.)


PREDSJEDA: Rainer WIELAND
potpredsjednik

13. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 15:00 h.


14. Predstavke

Sljedeće predstavke unesene su u registar pod niže navedenim datumima i upućene nadležnom odboru u skladu s člankom 215. stavcima 9. i 10. Poslovnika:

5. veljače 2019

(*) Povjerljivo ime

(*) (br. 1171/2018); (*) (br. 1172/2018); Adolfo Pablo Lapi (br. 1173/2018); Marco Bava (br. 1174/2018); (*) (br. 1175/2018); Emilia Lauzara Formoso (br. 1176/2018); (*) (br. 1177/2018); (*) (br. 1178/2018); (*) (br. 1179/2018); (*) (br. 1180/2018); (*) (br. 1181/2018); Vladimirs Bagirovs (2 signatures) (br. 1182/2018); (*) (br. 1183/2018); (*) (br. 1184/2018); Thomas Würth (br. 1185/2018); Katarzyna Krella (br. 1186/2018); (*) (br. 1187/2018); (*) (br. 1188/2018); (*) (br. 1189/2018); Gregoire Servet (br. 1190/2018); (*) (br. 1191/2018); (*) (br. 1192/2018); (*) (br. 1193/2018); (*) (br. 1194/2018); (*) (br. 1195/2018); (*) (br. 1196/2018); Thomas Mueller (br. 1197/2018); (*) (br. 1198/2018); (*) (br. 1199/2018); (*) (br. 1200/2018); Fernando Mínguez (br. 0006/2019); Johannes Prescher (br. 0007/2019); Kazimierz Tylenda (br. 0008/2019); Sylwia Marynowicz (br. 0009/2019); Athina Sougleri (br. 0010/2019); Urszula Tomczyk-wagner (br. 0011/2019); Landi Tosku (br. 0012/2019); (*) (br. 0013/2019); Alessandra Gattino (br. 0014/2019); Gianluca Primi (br. 0015/2019); Ahmet Mete (br. 0016/2019); Paolo Chirichella (br. 0017/2019); Eleonora Stancato (br. 0018/2019); Tom Muirhead (br. 0019/2019); Marco Bava (br. 0020/2019); (*) (br. 0021/2019); (*) (br. 0022/2019); Mieczysław Zych (br. 0023/2019); Lena Carazo Sánchez (br. 0024/2019); Frédéric Turon (br. 0025/2019); Iván Hontoria Traveria (br. 0026/2019); Henk Rispens (br. 0027/2019); (*) (br. 0028/2019); Sorin Cezar Cosofret (br. 0029/2019); (*) (br. 0030/2019); (*) (br. 0031/2019); (*) (br. 0032/2019); Kate Fielden (br. 0033/2019); Alberto Cirio (br. 0034/2019); Evangelos Tsiompanidis (br. 0035/2019); Dimitar Panayotov (br. 0036/2019); Mariana Ilieva (br. 0037/2019); (*) (br. 0038/2019); (*) (br. 0039/2019); (*) (br. 0040/2019); György Csóti (br. 0041/2019); (*) (br. 0042/2019); (*) (br. 0043/2019); Nayra Caraballero Pérez (br. 0044/2019); Peter Hellmann (br. 0045/2019); (*) (br. 0046/2019); (*) (br. 0047/2019); (*) (br. 0048/2019); Borja Monreal Gainza (br. 0049/2019); Bogusław Wieczorek (br. 0050/2019); Elitsa Vasileva (br. 0051/2019); (*) (br. 0052/2019); (*) (br. 0053/2019); Sotírios Liánkas (br. 0054/2019); Ibrahim Şerif (br. 0055/2019); (*) (br. 0056/2019); (*) (br. 0057/2019); Ozan Ahmetoğlu (br. 0058/2019); (*) (br. 0059/2019); Franz Gosch (br. 0060/2019); Isabella Cavalletti (br. 0061/2019); (*) (br. 0062/2019); (*) (br. 0063/2019); Ștefania-Ruxandra Schiop (br. 0064/2019); Vasilis Hadjievangelou (br. 0065/2019); Cristian Vig (br. 0066/2019); Nuno Pereira (br. 0067/2019); (*) (br. 0068/2019); Gyunay Mehmed (br. 0069/2019); Syed Shah (br. 0070/2019); Alfonso Rubio Navarro (br. 0071/2019); Renato Lelli (br. 0072/2019).

Predsjednik je 5. veljače 2019 nadležnom odboru, u skladu s odredbama članka 215 stavka 15 Poslovnika, proslijedio predstavke koje su Parlamentu uputile fizičke ili pravne osobe koje nisu građani Unije i koje nemaju boravište ni sjedište u nekoj od država članica.


15. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.


16. Daljnje radnje poduzete na temelju stajališta i rezolucija Europskog parlamenta

Komunikacija Komisije o daljnjim radnjama poduzetima na temelju stajališta i rezolucija koje je usvojio Europski parlament tijekom mjesečnih zasjedanja od studenog I i II 2018 dostupna je na internetskoj stranici Europarl.


17. Dulja zastupnička pitanja (rasprava)

Dulje zastupničko pitanje za pisani odgovor i raspravu (G-000008/2018) koje su postavili Anders Primdahl Vistisen, Pavel Telička, Péter Niedermüller, Heinz K. Becker, Frédérique Ries, Jozo Radoš, Nadja Hirsch, Wolf Klinz, Gérard Deprez, Robert Rochefort, Renate Weber, Marietje Schaake, Igor Gräzin, Norica Nicolai, Ilhan Kyuchyuk, Dominique Riquet, Jean Arthuis, Bernd Kölmel, Joachim Starbatty, Kristina Winberg, Peter Lundgren, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Bas Belder, Richard Sulík, Raffaele Fitto, Kosma Złotowski, Laurenţiu Rebega, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Hans-Olaf Henkel, Ryszard Antoni Legutko, Lorenzo Cesa, Anders Sellström, Željana Zovko, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, José Inácio Faria, Antonio López-Istúriz White, Fulvio Martusciello, Esteban González Pons, Milan Zver, Monika Hohlmeier, Cristian Dan Preda, Stefan Gehrold, Traian Ungureanu, Tunne Kelam, Ramona Nicole Mănescu, Anna Záborská, Elisabetta Gardini, Lukas Mandl, James Carver, Monika Beňová, Andi Cristea, Theresa Griffin, Pina Picierno, Boris Zala, Doru-Claudian Frunzulică i Dan Nica, Komisiji: VP/HR - Nedavne terorističke aktivnosti Irana u EU-u (B8-0013/2019)

Bernd Kölmel obrazložio je pitanje.

Karmenu Vella (povjerenik Komisije) odgovorio je na pitanje.

Govorili su Jiří Pospíšil, u ime Kluba zastupnika PPE-a, i Andrejs Mamikins, u ime Kluba zastupnika S&D-a.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: José Inácio Faria, Angel Dzhambazki i Jozo Radoš.

Govorio je Karmenu Vella.

Rasprava je zaključena.


18. Europa koja štiti: Čist zrak za sve (rasprava)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000138/2018) koje su postavili Julie Girling, Seb Dance, Jadwiga Wiśniewska, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja Hazekamp i Eleonora Evi, u ime Odbora ENVI, Komisiji: Europa koja štiti: Čist zrak za sve (B8-0009/2019)

Eleonora Evi obrazložila je pitanje.

Karmenu Vella (povjerenik Komisije) odgovorio je na pitanje.

Govorili su José Inácio Faria, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Christel Schaldemose, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Bernd Kölmel, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Ivan Jakovčić, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Paloma López Bermejo, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Eleonora Evi, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Jiří Pospíšil, Urszula Krupa i Jozo Radoš.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ je dobio: Angel Dzhambazki.

Govorio je Karmenu Vella.

Prijedlozi rezolucije koji se podnose na osnovi članka 128. stavka 5. Poslovnika objavit će se naknadno.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: sljedeća sjednica.


19. Usvajanje zapisnika s današnje dnevne sjednice i prosljeđivanje usvojenih tekstova

U skladu s člankom 192 stavkom 3 Poslovnika, zapisnik s današnje dnevne sjednice bit će podnesen Parlamentu na usvajanje na početku sljedeće dnevne sjednice.

Uz suglasnost Parlamenta, tekstovi usvojeni tijekom ove sjednice bez odlaganja će se proslijediti njihovim primaocima.


20. Kalendar sljedećih dnevnih sjednica

Sljedeće dnevne sjednice održat će se od 11. ožujka 2019 do 14. ožujka 2019.


21. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 15:55 h.


22. Prekid zasjedanja

Zasjedanje Parlamenta je prekinuto.

Klaus Welle

Rainer Wieland

glavni tajnik

potpredsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Ademov, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chountis, Christensen, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Forenza, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hayes, Hazekamp, Hedh, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lins, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Synadinos, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Ujazdowski, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Werner, Wieland, Wierinck, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ispričani:

Adinolfi, Arena, Crowley, Gräzin, Händel, James, Le Pen, Morvai, Nicolai, Parker, Spyraki, Torres Martínez, Ulvskog

Posljednje ažuriranje: 21. lipnja 2019.Pravna napomena