Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 11. března 2019 - ŠtrasburkKonečné znění

9. Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)

Předseda Konference předsedů výborů v souladu s čl. 105 odst. 6 jednacího řádu informoval předsedu Parlamentu, že nebyla vznesena žádná námitka vůči:

—   doporučení k rozhodnutí předložené v souladu s čl. 106 odst. 5 jednacího řádu nevyslovit námitku proti nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 30. ledna 2019, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/1799, pokud jde o výjimku z požadavků na předobchodní a poobchodní transparentnost podle nařízení (EU) č. 600/2014 pro britskou centrální banku (Bank of England) (C(2019)00793 – 2019/2546(DEA)) (B8-0143/2019)

—    doporučení k rozhodnutí předložené v souladu s čl. 106 odst. 5 jednacího řádu nevyslovit námitku proti nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 30. ledna 2019, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365, pokud jde o seznam subjektů vyňatých z působnosti uvedeného nařízení (C(2019)00794-2019/2547(DEA)) (B8-0144/2019)

—    doporučení k rozhodnutí předložené v souladu s čl. 106 odst. 5 jednacího řádu nevyslovit námitku proti nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 30. ledna 2019, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o seznam subjektů vyňatých z působnosti uvedeného nařízení (C(2019)00791 -2019/2549(DEA)) (B8-0145/2019)

—    doporučení k rozhodnutí předložené v souladu s čl. 106 odst. 5 jednacího řádu nevyslovit námitku proti nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 30. ledna 2019, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/522, pokud jde o výjimku z oblasti působnosti nařízení (EU) č. 596/2014 pro britskou centrální banku (Bank of England) a úřad pro správu dluhu Spojeného království (United Kingdom Debt Management Office) (C(2019)00792-2019/2550(DEA)) (B8-0146/2019)

—    doporučení k rozhodnutí předložené v souladu s čl. 106 odst. 5 jednacího řádu nevyslovit námitku proti nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 13. února 2019, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/588, pokud jde o možnost upravit průměrný denní počet obchodů s akcií, jestliže se obchodní systém s nejvyšším obratem obchodů s danou akcií nachází mimo Unii (C(2019)00904 - 2019/2579(DEA)) (B8-0149/2019).

Pokud se do dvaceti čtyř hodin po oznámení v plénu politická skupina nebo poslanci dosahující přinejmenším nízké prahové hodnoty nevysloví proti doporučením, považují se tato doporučení za schválená. V opačném případě se o nich hlasuje.

Doporučení jsou po dobu trvání tohoto dílčího zasedání k dispozici na internetových stránkách Parlamentu.

Poslední aktualizace: 4. července 2019Právní upozornění