Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Pirmadienis, 2019 m. kovo 11 d. - StrasbūrasGalutinė teksto versija

9. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalį Komitetų pirmininkų sueigos pirmininkas pranešė Parlamento pirmininkui, kad nebuvo pareikšta jokių prieštaravimų dėl:

—   Rekomendacija dėl sprendimo, pateikta pagal Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalį, neprieštarauti 2019 m. Sausio 30 d. Komisijos deleguotajam reglamentui, kuriuo dėl Reglamente (ES) Nr. 600/2014 nustatytų skaidrumo prieš sudarant ir sudarius sandorį reikalavimų netaikymo Anglijos bankui iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2017/1799 (C(2019)00793 – 2019/2546(DEA)) (B8-0143/2019)

—    Rekomendacija dėl sprendimo, pateikta pagal Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalį, neprieštarauti 2019 m. sausio 30 d. Komisijos deleguotajam reglamentui, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2015/2365 dėl subjektų, kuriems taikoma išimtis, sąrašas (C(2019)00794-2019/2547(DEA)) (B8-0144/2019)

—    Rekomendacija dėl sprendimo, pateikta pagal Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalį, neprieštarauti 2019 m. Sausio 30 d. Komisijos deleguotajam reglamentui, kuriuo dėl subjektų, kuriems taikoma išimtis, sąrašo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (C(2019)00791 -2019/2549(DEA)) (B8-0145/2019)

—    Rekomendacija dėl sprendimo, pateikta pagal Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalį, neprieštarauti 2019 m. Sausio 30 d. Komisijos deleguotajam reglamentui, kuriuo iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2016/522 dėl Reglamento (ES) Nr. 596/2014 netaikymo Anglijos bankui ir Jungtinės Karalystės skolos valdymo biurui (C(2019)00792-2019/2550(DEA)) (B8-0146/2019)

—    Rekomendacija dėl sprendimo, pateikta pagal Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalį, neprieštarauti 2019 m. Vasario 13 d. Komisijos deleguotajam reglamentui, kuriuo dėl galimybės koreguoti akcijos sandorių skaičiaus dienos vidurkį, kai prekybos vieta, kurios prekybos ta akcija apyvarta didžiausia, yra ne Sąjungoje, iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2017/588 (C(2019)00904 - 2019/2579(DEA)) (B8-0149/2019).

Jei per 24 valandas nuo paskelbimo per plenarinį posėdį jokia frakcija arba ne mažiau kaip žemą ribą siekiantis Parlamento narių skaičius dėl šių rekomendacijų nepareikš prieštaravimų, jos bus laikomos priimtomis. Priešingu atveju dėl jų bus balsuojama.

Rekomendacijas šios sesijos laikotarpiu galima rasti tinklalapyje Europarl.

Atnaujinta: 2019 m. liepos 4 d.Teisinis pranešimas