Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Ponedeljek, 11. marec 2019 - StrasbourgKončna izdaja

9. Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)

V skladu s členom 105(6) Poslovnika je predsednik konference predsednikov odborov predsednika Parlamenta obvestil, da ni bilo nobenega ugovora glede naslednjih dokumentov:

—   Priporočilo za sklep v skladu s členom 105(6) Poslovnika, da ne nasprotuje delegirani uredbi Komisije z dne 30. januarja 2019 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2017/1799 glede izvzetja Bank of England iz zahtev glede preglednosti pred trgovanjem in po njem iz Uredbe (EU) št. 600/2014 (C(2019)00793 – 2019/2546(DEA)) (B8-0143/2019)

—    Priporočilo za sklep v skladu s členom 105(6) Poslovnika, da ne nasprotuje delegirani uredbi Komisije z dne 30. januarja 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 2015/2365 Evropskega parlamenta in Sveta glede seznama izvzetih subjektov (C(2019)00794 – 2019/2547(DEA)) (B8-0144/2019)

—    Priporočilo za sklep v skladu s členom 105(6) Poslovnika,da ne nasprotuje delegirani uredbi Komisije z dne 30. januarja 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta glede seznama izvzetih subjektov (C(2019)00791 – 2019/2549(DEA)) (B8-0145/2019)

—    Priporočilo za sklep v skladu s členom 105(6) Poslovnika, da ne nasprotuje delegirani uredbi Komisije z dne 30. januarja 2019 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2016/522 glede izvzetja centralne banke in urada za upravljanje dolga Združenega kraljestva iz področja uporabe Uredbe (EU) št. 596/2014 (C(2019)00792 – 2019/2550(DEA)) (B8-0146/2019)

—    Priporočilo za sklep v skladu s členom 105(6) Poslovnika, da ne nasprotuje delegirani uredbi Komisije z dne 13. februarja 2019 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2017/588 v zvezi z možnostjo prilagoditve povprečnega dnevnega števila poslov za delnico, kadar se mesto trgovanja z največjim prometom s to delnico nahaja zunaj Unije (C(2019)00904 – 2019/2579(DEA)) (B8-0149/2019).

Če v štiriindvajsetih urah po razglasitvi na plenarnem zasedanju priporočilom ne nasprotuje politična skupina ali število poslancev, ki dosega vsaj spodnji prag, se štejejo za sprejeta. V nasprotnem primeru se o njih glasuje.

Priporočila so v času tega delnega zasedanja na voljo na spletni strani Parlamenta.

Zadnja posodobitev: 4. julij 2019Pravno obvestilo